PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Wydarzenia 2014-02-04 14:12

Archiwum wydarzeń - rok szkolny 2010/2011
CZERWIEC:

22.06.2011 - Zakończenie roku szkolnego 2010/11

17.06.2011 - Uliczne Atelier pt. Opolanie w świetle flesza. PORTFOLIO OPOLAN oraz OPOLANIE W RYNKU

16.06.2011
 • Udział klasy IIj w koncercie muzycznym zespołu "Elektrolyrik" w języku niemieckim.
 • Wycieczka klasy IIf do Wrocławia.
15.06.2011
 • Opolskie Orły.
 • Wizyta klasy Ic w Sądzie Okręgowym w Opolu w celu obserwacji rozprawy sądowej.
14.06.2011 - 16.06.2011 - Wycieczka turystyczna klasy Ia w Pieniny.

13.06.2011 - Wycieczka edukacyjna klasy IIb - poznanie onomastyki ulic Opola.

09.06.2011 - Kształcenie umiejętności korzystania ze zbiorów muzealnych uczniów kółka historycznego.

08.06.2011 - Udział grupy uczniów w warsztatach I pomocy przedmedycznej w Turawie.

07.06.2011 - Klasy 1a, 1e, 1f, 1g i 2a, 2d, 2f, 2g, 2i brały udział w zajęciach z fizyki - doświadczeniach fizycznych oraz wykładzie z astronomii - przygotowanych przez pracowników Uniwersytetu Opolskiego.

07.06.2011 - 13.06.2011 - Rewizyta uczniów naszej szkoły w Kilonii w ramach wymiany młodzieży ze szkołą Max-Planck-Schule.

07.06.2011 - 08.06.2011 - Wycieczka przedmiotowa klasy Id do Krakowa.

07.06.2011 - Udział klas Ia,i,f,e,g; IIa,f,e wykładzie z astronomii oraz w pokazach doświadczeń z fizyki prowadzonych przez pracowników UO w naszej szkole.

06.06.2011 - 14.06.2011 - Rewizyta uczniów naszej szkoły w Mulheim w ramach wymiany młodzieży ze szkołą Karl-Ziegler - Schule.

06.06.2011 - Wycieczka grupy uczniów klasy IIi oraz If do Książa.

03.06.2011 - 10.06.2011 - Wyjazd klasy IIe na "Zieloną szkołę" do Darłówka.

03.06.2011 - Wycieczka przedmiotowa klasy Ib do Krakowa.

02.06.2011 - Wycieczka przedmiotowa klas Ih i Ic do Krakowa.

01.06.2011

MAJ:

31.05.2011
 • Wyjście klasy Ig do kina.
 • Udział klasy IIc w prelekcji ks. Prałata Zygmunta Nabzdyka na temat III Powstania Śląskiego.
30.05.2011 - 01.06.2011 - Wyjazd klasy IIb na wycieczkę turystyczną do Zakopanego.

29.05.2011 - 05.06.2011 - Wyjazd młodzieży naszej szkoły na wycieczkę do Londynu.

27.05.2011
 • Udział pocztu sztandarowego w uroczystości związanej z 92 rocznicą powstania Związku Inwalidów Wojennych RP.
 • Udział młodzieży w Galii Konkursu Samorządowego Ośmiu Wspaniałych.
 • Klasa Ij brała udział w warsztatach "Dokumenty rekrutacyjne i rozmowa kwalifikacyjna w j. niemieckim" organizowanych przez WSB w Opolu w ramach Targów Pracy.
26.05.2011 - Zapoznanie uczniów z kółka historycznego z historią i obiektami w Opolu.

25.05.2011
 • Wyjście klasy Ii do kina.
 • Zwiedzanie Straży Pożarnej w Opolu przez klasę Ia.
24.05.2011 - Udział pocztu sztandarowego w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika gen. dyw. Emila Fieldorfa "Nila".

23.05.2011
 • Klasa Ie uczestniczyła w warsztatach z autoprezentacji i motywacji zorganizowaną przez WSB w Opolu w ramach Festiwalu Nauki.
 • Wzięcie udziału klasy IIi w grze edukacyjnej "Budowanie Chat" zorganizowanej przez WSB w Opolu w ramach Festiwalu Nauki.
 • Wyjście na wykłady i udział w warsztatach dotyczących autoprezentacji i różnic płci zorganizowane przez UO w Opolu w ramach Festiwalu Nauki.
20.05.2011 - Matura pisemna z języka hiszpańskiego - poziom podstawowy i dwujęzyczny.

19.05.2011
 • Majówka fotograficzna w Mosznej.
 • Udział klas Ia,d,e,f,i w pokazie doświadczeń z fizyki na UO.
 • Matura pisemna z języka francuskiego - poziom podstawowy i rozszerzony.
18.05.2011 - Matura pisemna z historii i chemii - poziom podstawowy i rozszerzony.

17.05.2011 - Matura pisemna z informatyki - poziom rozszerzony.

13.05.2011 - 22.05.2011 - Wycieczka klas francuskojęzycznych do Francji pod hasłem "Bliżej kultury francuskiej". [galeria]

13.05.2011 - Matura pisemna z geografii - poziom podstawowy i rozszerzony.

12.05.2011 - Matura pisemna z fizyki i astronomii - poziom podstawowy i rozszerzony oraz filozofii - poziom rozszerzony.

11.05.2011 - Matura pisemna z języka niemieckiego - poziom podstawowy, rozszerzony i dwujęzyczny.

10.05.2011
 • Matura pisemna z biologii i historii muzyki - poziom podstawowy i rozszerzony.
 • Uczniowie kółka ekonomicznego brali udział w Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS organizowanym przez Opolskie Studenckie Forum BCC i AiP WSB Opole
09.05.2011
 • Matura pisemna z wiedzy o społeczeństwie i historii sztuki - poziom podstawowy i rozszerzony.
 • Zadania i funkcje Narodowego Banku Polskiego poznały klasy Ii oraz Ig.
08.05.2011 - 14.05.2011 - Europejskie spotkanie młodzieży w ramach programu Comenius.

06.05.2011 - Matura pisemna z języka angielskiego - poziom podstawowy, rozszerzony i dwujęzyczny.

05.05.2011 - Matura pisemna z matematyki - poziom podstawowy i rozszerzony.

04.05.2011 - 11.05.2011 - W ramach współpracy między szkołami, gościmy grupę 17 uczniów wraz z opiekunami ze szkoły Karl-Ziegler Schule Mulheim.

04.05.2011 - Matura pisemna z języka polskiego - poziom podstawowy i rozszerzony.

03.05.2011 - Udział pocztu sztandarowego w uroczystości upamiętniającej Święto Konstytucji 3 Maja.KWIECIEŃ:

29.04.2011 28.04.2011 - Tylko dla orłów - rozdanie pamiątkowych statuetek uczniom PLO II.

27.04.2011 - Pielgrzymka 178 maturzystów do Częstochowy.

15.04.2011
 • Udział pocztu sztandarowego w obchodach upamiętniających 71. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.
 • W VI Liceum Ogólnokształcącym w Opolu odbyło się II Opolskie Forum Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej. Tematem obrad była 90 rocznica III Powstania Śląskiego. Forum zostało zorganizowane przez II i VI Liceum Ogólnokształcące w Opolu.
14.04.2011 - Dziewczyny na politechniki!.

13.04.2011 - Wyjście klas IIj oraz Ij na film "Metropolis".

08.04.2011 - 13.04.2011 - W ramach współpracy między szkołami, gościliśmy grupę 12 uczniów wraz z opiekunami ze szkoły w Kiloni. Zaproszeni goście wraz z uczniami naszej szkoły zwiedzili Kraków, Wieliczkę , Wrocław, Opole oraz Oświęcim.

07.04.2011 06.04.2011 - Poznanie funkcji centralnego banku państwa - NBP przez uczniów klasy Id.

05.04.2011 - Wyjazd uczniów klas IIIc, IIIh do Oświęcimia.

04.04.2011 i 05.04.2011 - Zajęcia z profilaktyki wychowawczej z pracownikami Komendy Miejskiej Policji w Opolu dla uczniów klas II - temat: Przestrzeganie przepisów prawa - odpowiedzialność nieletnich.MARZEC:

31.03.2011 - Klasy 2a, 2b, 2c, 2d, 2h i 2j wzięły udział w ogólnopolskiej akcji Dzień Przedsiębiorczości - uczniowie odbyli jednodniowe praktyki w wybranych przez siebie miejscach pracy.

29.03.2011 - Klasy If,e, IIi odwiedziły 10 Opolską Brygadę Logistyczną im. płk. Piotra Wysockiego.

28.03.2011 - Promował się Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.

25.03.2011 - Wyjazd klasy IIe na Politechnikę Wrocławską.

21.03.2011 - Wagary w DWÓJCE - Dzień otwartych drzwi dla gimnazjalistów.

15.03.2011 - Wyjazd klasy If do opery we Wrocławiu - "Don Kichot".

13.03.2011 - Czwarty Koncert Charytatywny "DWÓJKA DZIECIOM". Koncert Charytatywny - podziękowania

11.03.2011
 • Uczniowie klasy 1A uczestniczyli w otwarciu wystawy " Sybiracy - patrioci - tułacze. Losy deportowanych Polaków w latach 1940 - 1956" w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu - Łambinowicach.
 • Klasy 3b i 3j wzięły udział w warsztatach poprowadzonych przez przedstawicieli Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu "Jak sobie radzić ze stresem maturalnym?".
10.03.2011
 • Klasa II B uczestniczyła w uroczystości nadania tytułu Doctora Honoris Causa Lechowi Wałęsie.
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu promowała się w naszej szkole.
08.03.2011
 • Dzień Kobiet w PLOII.
 • Wyjście klasy IIIa do opolskiego Zoo.
 • Wyjście klasy Ie do kina na film "Sala samobójców".
07.03.2011 - Spotkanie z panem Grzegorzem Schetyną - Marszałkiem Sejmu RP.

04.03.2011 - Poranek poetycko muzyczny poświecony życiu i twórczości
W. Szekspira (koncert recytatorski sonetów Szekspira).

02.03.2011 - O zarządzaniu grupą kapitałową, o firmie o zasięgu globalnym, o tym jak realizować postawione sobie cele i osiągać sukcesy usłyszeli uczniowie klas IIIA, IIA oraz IA podczas spotkania z Andrzejem Balcerkiem, prezesem zarządu Grupy Górażdże.

01.03.2011
 • Narodowe Swieto Pamięci ku Czci Żołnierzy Wyklętych.
 • Wyjście klas IC, IIC, IIH na film "Niczego nie żałuję "- biografia Edith Piaf


LUTY:

13.02.2011 - 20.02.2011Grupa młodzieży wzięła udział w warsztatach we Włoszech w ramach projektu Socrates.

11.02.2011 10.02.2011
 • Prezentacja uczelni wojskowych przez przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień , w której wzięli udział uczniowie klas 2f,2a,3j,3a,3d,3g,2e.
 • Wyjście klas IC, IG do kina.
09.02.2011
  Spotkanie klas IIB, IIC, IIE z siostrą która przez 13 lat mieszkała w Indiach Michaelą Pawlik.
 • Grupa młodzieży wzięła udział w Dniach otwartych Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO.
 • Wyjście klasy IIi do kina.
08.02.2011 - 10.02.2011 - Plener fotograficzny w Górach Opawskich. Galeria uczestników pleneru pojawi się po feriach.

07.02.2011 - W cyklu "Spotkanie ze świadkiem historii" uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z panem Rafałem Prajsem.

06.02.2011- Recital fortepianowy Patryka Grzesiury, ucznia 5. klasy II stopnia prof. Mariusza Danilewskiego, PSM im. Fryderyka Chopina i klasy 2F PLO II w Opolu.
Całość zorganizowana przez klasę 2F z rodzicami i wychowawcą.

02.02.2011 - Promocja Politechniki Wrocławskiej. Udział wzięły klasy 3A, 3F oraz 3E.

01.02.2011 - Wyjazd klasy IIIF do Opery Wrocławskiej.STYCZEŃ:

29.01.2011 - Dwójka gościła uczestników zawodów okręgowych Olimpiady Biologicznej z województwa opolskiego.

28.01.2011 - Drugi maraton filmowy.

27.01.2011
 • Wyjście grypy uczniów z klas 1d i 2d na inaugurację Roku Marii Skłodowskiej Curie-udział w wykładach i prezentacjach.
 • Udział uczniów klas maturalnych w imprezie organizowanej przez Gazetę Wyborczą w Opolu - "Polonez dla Maturzystów".
26.01.2011
 • Wyjście klasy 1A do teatru J Kochanowskiego.
 • Wyjazd klasy IIIC do Opery Śląskiej w Bytomiu.
 • Wyjście klasy IA do kina
25.01.2011 - Próbna matura z języka francuskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

21.01.2011 - Próbna matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

20.01.2011 - Póbna matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. 14.01.2011
 • Wycieczka klasy 2i do Krakowa
 • Wyjście klasy IIIA do teatru
07.01.2011
 • Matura próbna z chemii, wosu i fizyki - poziom podstawowy i rozszerzony.
 • Wyjście klasy IA do kina
05.01.2011 - Matura próbna z matematyki - poziom podstawowy i rozszerzony.

04.01.2011 - Matura próbna z historii, biologii i geografii - poziom podstawowy i rozszerzony.

03.01.2011 - Matura próbna z języka polskiego - poziom podstawowy i rozszerzony.GRUDZIEŃ:

20.12.2010 - Wyjście klasy Ii do NKJO na wykłady prowadzone w języku angielskim.

17.12.2010 - Udział klas Ib, IIh w spektaklu teatralnym "Jak oni kochają".

16.12.2010
 • Odbyła się prezentacja maturalna pt. Global Issues" przygotowana przez klasę IIb.
 • Udział klasy IIIe w lekcji muzealnej " U progu XX wieku".
 • Wyjście klasy IIIj do teatru
15.12.2010 - Odwiedziła nas "Szkoła kontaktu z Bogiem".

14.12.2010 - Zwiedzanie wystawy World Press Photo przez klasę IIg.

10.12.2010
 • Marataon pisania listów.
 • Wycieczka klasy Ie, If do Krakowa - zwiedzanie miasta oraz oglądanie spektaklu teatralnego.
09.12.2010 - Udział klasy IId w spektaklu teatralnym "W małym dworku".

08.12.2010 - Czwarte spotkanie z przedstawicielem zawodu - spotkanie z sędzią Sądu Okręgowego p.Waldemarem Krawczykiem.

07.12.2010
 • Zwiedzanie wystawy World Press Photo przez klasę I c.
 • Politechnika Opolska zaprezentowała akcję Erazmus klasom IIIe, IIIj, IIId.
06.12.2010 - Zwiedzanie wystawy World Press Photo przez klasę IIIk, IIId i IIIg.

03.12.2010 02.12.2010
 • Debata przed wyborami do Samorządu Uczniowskiego.
 • Wyjście klasy I b do NKJO na wykłady prowadzone w języku angielskim.
 • Wycieczka przedmiotowa klasy IIIk - rozwijanie umiejętności obserwacji i wnioskowania.
 • Wyjście klasy Ie na koncert "Musica Viva" w FO.
 • Zwiedzanie wystawy World Press Photo przez klasę IIIb.
01.12.2010
 • Udział klasy IIg w spektaklu teatralnym " Iwona, księżniczka Burgunda".
 • Udział w Konferencji Naukowej "Młodzieżowe konspiracje na Śląsku po 1945 roku" klasy II h.
 • Wyjście klasy Ii na koncert "Musica Viva" w FO.
LISTOPAD:

30.11.2010
 • Udział klas III a,b,c,d,e,f,g,j,k w wykładzie o autoprezentacji prowadzonym przez Wyższą Szkołę Społeczną we Wrocławiu.
 • Wyjście klasy II h do NKJO na wykłady prowadzone w języku angielskim.
25.11.2010
 • Wykład "Jak istnieją kolory" inaugurujący uniwersyteckie spotkania z filozofią.
 • Wyjście klasy I e do NKJO na wykłady prowadzone w języku angielskim.
24.11.2010 - Warsztaty historyczne..

23.11.2010 i 25.11.2010 - Młodzież klas I w ramach profilaktyki przeciwko środkom odurzającym i uzależniającym prowadzonej przez szkolnego pedagoga zobaczyła filmy "Życie pod murem" oraz "Obietnica".

23.11.2010 - Trzecie spotkanie z przedstawicielem zawodu - spotkanie z fizjoterapeutą.

22.11.2010
 • Wyjście klasy I a do kina.
 • Wyjście klasy II h do NKJO na wykłady prowadzone w języku angielskim.
19.11.2010 - Sesja polsko - niemiecka.

16.11.2010 - Plener fotograficzny na wyspie Bolko - "Jesień w obiektywie" oraz "Street foto".

15.11.2010-17.11.2010 - W Głuchołazach odbył się obóz naukowy biologiczo-geograficzny dla uczniów objętych ITN.

15.11.2010 - Wyjście grupy młodzieży do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego w celu przeprowadzenia zajęć z edukacji czytelniczo-medialnej.

14.11.2010-17.11.2010 - W Głuchołazach odbył się obóz naukowy mat-fiz -chem dla uczniów objętych ITN.

11.11.2010 - Udział pocztu sztandarowego w uroczystości z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości.

10.11.2010
 • Udział klas Ih, IIg, Ia w zajęciach patriotycznych w 10 Brygadzie Logistycznej.
 • Zapalenie światła pamięci przez klasę IIIb dla Żołnierzy Wyklętych, którzy oddali życie w walce o wolność z reżimem komunistycznym.
09.11.2010 - Udział klasy Ij w konkursie Stadtrallye w Opolu.

08.11.2010 - Debata młodzieżowa w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu.

05.11.2010 - Drugie spotkanie z przedstawicielami zawodów-spotkanie z dziennikarzem Radia Opole p.Donatem Przybylskim.

04.11.2010
 • Udział klasy IIe w wykładzie na temat angielskich królów.
 • Udział klasy IIIb w rozprawie sądowej - poznanie pracy sądu.
 • Zapalenie światła pamięci przez klasę IIc na grobach żołnierzy radzieckich, którzy oddali swe życie walcząc o Opole z armią niemiecką.
 • Obejrzenie "Salonu jesiennego" w GSW przez klasę IIIe oraz udział w projekcie "Myśleć jak Leonardo da Vinci".
03.11.2010
 • Wyjazd klasy IIId na wycieczkę do Krakowa.
 • Zapalenie światła pamięci przez klasę IIe dla Żołnierzy Wyklętych, którzy oddali życie w walce o wolność z reżimem komunistycznym.
PAŹDZIERNIK:

29.10.2010 - Wyjazd klas IIIb oraz IIIh na wycieczkę do Krakowa.

26.10.2010 - Lekcja przedsiębiorczości klasy Ie w NBP.

25.10.2010 - Wyjście klasy IIb do teatru - "Dziady".

22.10.2010 - Wyjście klas Id oraz Ih na spektakl teatralny do MDK.

20.10.2010 19.10.2010 - Lekcja przedsiębiorczości klasy IId w NBP.

18.10.2010-20.10.2010 - Wycieczka klasy IIIc do Poznania.

18.10.2010 - Grupa uczniów zwiedzała firmę CEWE COLOR w Kędzierzynie-Koźlu oraz Exploment w Opolu.

15.10.2010 - Slubowanie klas pierwszych.

14.10.2010
 • Honorowe oddawanie krwi
 • Dzień Pierwszaka
 • Wyjście klas IIIa, IIe, IIIj na film pt. "Śluby panieńskie".
 • Uczestnictwo klasy IIIe, IIh w spektaklu "Iwona księżniczka Burgunda".
 • Udział klasy IIf, IId w dniach otwartych Elektrowni Opole.
11.10.2010 - Wyjście klasy IId na film pt."Śluby panieńskie".

12.10.2010 - Spotkanie z aktorem - Mirosławem Kowalczykiem.

08.10.2010 - Wyjście klasy IIi na film pt."Śluby panieńskie".

07.10.2010
 • Wyjście klasy IIc na film pt. "Dorian Grey".
 • Zapoznanie uczniów klasy Ib z rysunkami i twórczością S.Mrożka - udział klasy w wystawie multimedialnej.
05.10.2010 - Wyjście klasy IIe do Muzeum Śląska Opolskiego w ramach lekcji muzealnej: "Styl romantyczny w sztuce".

04.10.2010 - Uczniowie uczący się języka francuskiego spędziły wieczór na przedstawieniu teatralnym "Mały książę".

01.10.2010WRZESIEŃ:

28.09.2010 - Udział klas 2a,2h,2i oraz 3b w przedstawieniu teatralnym w języku angielskim p.t."The detective" teatru z Czech.

24.09.2010
 • Wyjazd klasy IIIj oraz IIf na wycieczkę do Krakowa.
 • Wyjście klasy IIIb na spektakl teatralny "M jak Morderstwo".
 • Wyjście klasy IIb do kina na film "Wall Street".
 • Wyjście klasy IIa na spektakl teatralny.
23.09.2010
 • Wyjazd klasy IIIj na wycieczkę przedmiotową do Krasiejowa.
 • Wyjazd klasy IIh do Krakowa (zwiedzanie miasta i udział w przedstawieniu teatralnym).
 • Wyjście klasy IIi do kina na film "Salt".
21.09.2010
 • Uczestnictwo klasy IIIf w Dolnośląskich Dniach Nauki.
 • Wyjście klasy IIIj do kina.
20.09.2010-23.09.2010 - Wyjazd klasy IIIi na wycieczkę do Pietrowic Głubczyckich.

20.09.2010-23.09.2010 - Obóz integracyjny klas pierwszych w Głuchołazach.

20.09.2010-22.09.2010 - Udział klasy IIIg w warsztatach maturalnych w Turawie.

20.09.2010 - Uczestnictwo klasy IIa i IIIa w Dolnośląskich Dniach Nauki. Zwiedzanie cementowni "Odra" przez klasę IId w ramach zapoznania uczniów z zakładami przemysłowymi na terenie opolszczyzny.

17.09.2010-18.09.2010 - 65-lecie II Liceum Ogólnokształcącego. I zjazd absolwentów "Dwójki".

17.09.2010 - Klasa I gimnazjum wyjechała na wycieczkę przedmiotową do Krasiejowa.

13.09.2010 - Udział klasy IIIk, IIIi w Opolskim Salonie Maturzystów.

09.09.2010 - Udział klasy IIIe w lekcji muzealnej - Śladami Młodej Polski.

04.09.2010-10.09.2010 - Grupa młodziezy naszej szkoły wraz z uczniami PG nr 5 z Opola brała udział w "Polskim Tygodniu" w Edith-Stein-Haus w Parchim w Mecklenburg-Vorpommern w Niemczech.

01.09.2010 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.SIERPIEŃ:

31.08.2010 - Spotkanie pierwszoklasistów z wychowawcami.

30.08.2010-31.08.2010 - Rada Pedagogiczna.
WsteczStrona główna
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.