PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Wydarzenia 2014-02-04 14:12

Archiwum wydarzeń - rok szkolny 2007/2008CZERWIEC:

20.06.2008 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2007/2008.

16.06.2008 - Rozdanie "Opolskich Orłów" w Filharmonii Opolskiej.

13.06.2008 - Wyjazd klasy Ih na wycieczkę do Wrocławia.

10.06.2008 09.06.2008 - Udział uczniów klas: IIa, Il i IIh w Opolskim Festiwalu Nauki.

09.06 - 13.06.2008 - Wyjazd klasy IIg na wycieczkę na Pojezierze Kaszubskie.

07.06 - 15.06.2008 - Wyjazd klas Ie i IIe na wycieczkę do Sianożęt.

06.06.2008 04.06.2008 - W ramach 24 Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, klasa Ia dyskutuje na temat "Wychowania chrześcijańskiego wobec wyzwań współczesności".

03.06.2008 - Wycieczka do Centrum Edukacji Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

03.06.2008 - Zawody strzeleckie, w których udział biorą klasy IIe i IId.

01.06.2008 - Udział klasy Ih w spektaklu teatralnym p.t. " Makbet".


MAJ:

28.05 - 06.06.2008 - Wyjazd uczniów klasy IIb do Kilonii w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży szkolnej

27.05 - 30.05 - Kwesta uliczna "Gorączka złota". Zbiórka funduszy na wyjazd dzieci z najuboższych rodzin na kolonie - akcja pod patronatem PCK.

26.05 - 06.06.2008 - Gościmy reprezentantów z zaprzyjaźnionej szkoły w Idar - Oberstein z Niemiec w ramach wymiany uczniowskiej

26.05 - 01.06.2008 - Wyjazd do Mulheim w ramach wymiany młodzieży szkolnej ze szkołą partnerską Karl Ziegler Schule - klasa Ij

26.05.2008 - Udział klasy IIf w spektaklu teatralnym pt. "Łóżniecopiew czyli staropolskie teksty frywolne"

25.05 - 01.06.2008 - Wyjazd grupy uczniów klasy Ic na Festiwal Teatrów Szkolnych do Grasse ze spektaklem pod tytułem "Łysa śpiewaczka"

21.05.2008:
 • Wyjazd klasy Id do wrocławskiego ogrodu botanicznego
 • Warsztaty fotograficzne w plenerze - Święto Kwitnącej Azalii i zamek w Mosznej
 • Udział klasy If w prelekcji dotyczącej prawa pracy, bhp, zagrożeń wypadkami wygłoszonej przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy
19.05.2008 - Wyjazd klasy IIh do wrocławskiego ogrodu botanicznego i ogrodu japońskiego

16.05.2008:
 • Wyjście klasy Ih do Biblioteki Obcojęzycznej w Opolu
 • Wyjazd klasy IIa do Wrocławia w celu zwiedzenia ogrodu botanicznego
 • Reprezentanci klasy IIc uczestniczyli w Ogólnopolskiej konferencji naukowej "Zamelduj, że rozkaz wykonałem. Życie i działalność Witolda Pileckiego"
15.05.2008:
 • Wyjście klasy Ih do Kolegium Językowego na konferencję i dyskusję panelowa na temat "Śląscy Żydzi"
 • Próba generalna przedstawienia teatralnego pod tytułem "Łysa śpiewaczka" granego w języku francuskim w wykonaniu grupy uczniów klasy Ic
13.05.2008 - Wyjazd edukacyjny realizujący treści fizyki do Planetarium w Chorzowie i kina 3D w Katowicach. Klasy biorące udział to: Ie, Ik, If, Ia, Id

14 - 15.05.2008 - Udział klas IIb, IIj, IIh, Ig, Ij w plenerowym spektaklu teatralnym pt. "Spowiedź w drewnie. Żywoty świetych" w Bierkowicach

13.05.2008 - Wyjazd edukacyjny realizujący treści fizyki do Planetarium w Chorzowie i kina 3D w Katowicach. Klasy biorące udział to: Ie, Ik, If, Ia, Id

05 - 30.05.2008 - MATURY:

Egzaminy pisemne:

05.05.2008 - język polski - do egzaminu przystąpiło 399 osób

06.05.2008 - język angielski - do egzaminu przystąpiło 335 osób

07.05.2008 - wiedza o społeczeństwie - do egzaminu przystąpiło 130 osób

08.05.2008:
 • język niemiecki - do egzaminu przystąpiło 68 osób
 • język włoski - do egzaminu przystąpiła 1 osoba
09.05.2008 - geografia - do egzaminu przystąpiło 87 osób

12.05.2008 - biologia - do egzaminu przystąpiło 129 osób

09.05.2008 - historia - do egzaminu przystąpiło 85 osób

14.05.2008:
 • matematyka - do egzaminu przystąpiło 186 osób
 • historia w języku niemieckim - do egzaminu przystąpiły 3 osoby
15.05.2008:
 • fizyka - do egzaminu przystąpiło 115 osób
 • historia sztuki - do egzaminu przystąpiły 4 osoby
16.05.2008:
 • chemia - do egzaminu przystąpiły 82 osoby
 • historia muzyki - do egzaminu przystąpiły 4 osoby
20.05.2008:
 • język francuski - do egzaminu przystąpiło 8 osób
 • język hiszpański - do egzaminu przystąpiła 1 osoba
21.05.2008 - informatyka - do egzaminu przystąpiło 6 osób

06 - 30.05.2008 - Matury ustne z języka polskiego i języków obcych


KWIECIEŃ:

29.04.2008 - Wyjazd klas: IIb, Ig, Ic do Planetarium w Chorzowie

28.04.2008: 25.04.2008 - Uczniowie klas drugich pożegnały uczniów klas trzecich.

24.04.2008 - "Tylko dla orłów" - uroczyste spotkanie z laureatami i finalistami olimpiad oraz zwycięzcami wielu konkursów w Szarej Willi

21.04.2008 - Spektakl pt. "Tchórz" - profilaktyka wychowawcza, udział wzięły następujące klasy: IIa, IId, IIf, IIh, IIi, IIk

16.04.2008 - Wyjście klasy Ig do Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu w celu zapoznania się z działalnością i ofertą edukacyjną

16 - 17.04.2008 - Zajęcia profilaktyki wychowawczej dla klas drugich na temat "Przestrzeganie przepisów prawa i zasad współżycia społecznego, uwzględniając przy tym problemy z używaniem i rozprowadzaniem narkotyków przez młodzież" prowadzone przez Miejska Policję w Opolu

14 - 17.04.2008 - "Polska, Rosja - co nas łączy, co nas dzieli" - sympozjum młodzieżowe

12.04.2008 - Obchody Dnia Papieskiego.

10 - 12.04.2008 - Udział klas Ib i IIb w wykładach na temat "Problemy bezpieczeństwa współczesnego świata" organizowanych przez Uniwersytet Opolski

10.04.2008 - Inwestujemy i gramy na giełdzie - CASHFLOW.

09 - 10.04.2008 - Uczestnictwo szkoły w Targach Edukacyjnych

07.04.2008 - Udział klas: Id, IIIe w zajęciach na temat zadań i funkcjonowania Urzędu statystycznego w Opolu

05.04.2008 - Międzyszkolny konkurs niemieckojęzyczny "Młodzież debatuje"

04.04.2008 - Udział klas: IIb, IIc, IIg w warsztatach na temat "Prawo karne a Młodzi Ludzie - gwarancje a zagrożenia" organizowane przez Wyższą Szkołę Handlu i Prawa

03.04.2008 - "Dzień Przedsiębiorczości" - praktyki 115 osób w wybranych zakładach pracy i instytucjach

01.04.2008:
 • Udział klas: Ij, Ik, Ih oraz IIj w projekcji filmowej "Prinzessinnenbad"
 • Konsultacje dla rodziców

MARZEC:

31.03.2008 - Szkolny konkurs fizyczny "Lwiątko 2008"

28.03.2008:
 • Klasa IIb z wizytą u Wojewody Opolskiego
 • Samorząd Szkolny bierze udział w debacie politycznej organizowanej przez PLO nr I
 • Udział klas: IIa, IIf, IIj w spotkaniu z reprezentantami X Brygady Logistycznej na temat szkolnictwa wojskowego i służby zawodowej
27.03.2008 - Finał szkolnego konkursu "Praca dla Ciebie"

26.03.2008:
 • Dzień Wiosny - turniej klas drugich.
 • Dzień otwartych drzwi w "Dwójce"
 • Udział klas: IIIA, IIIb, IIIj, IIIk, IIIg w spotkaniu na temat promocji miasta Wrocławia
19.03.2008:
 • Klasy Ic oraz Ib biorą udział w sesji popularno - naukowej na temat "Stosunki polsko - żydowskie" organizowanej przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
 • Inauguracja Roku Olimpijskiego PEKIN 2008
12.03.2008 - Wyjście klasy IIIe na dni otwarte do NBP w Opolu

11.03.2008 - Wyjście klasy IIIa na dni otwarte do NBP w Opolu

10.03.2008 - Spotkanie ze studentami Wydziału Prawa Uniwersytetu Opolskiego uczniów klas: IIIh, IIIc, IIIi

08 - 09.03.2008 - VII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Amatorskich - Marcinek 2008.

07.03.2008 - Wyjście klasy Id do WUP - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

06.03.2008 - Udział klas: IIk, IIId, IIIf w pokazie doświadczeń z fizyki na Uniwersytecie Opolskim

03.03.2008 - Uczestnictwo klasy Ii w koncercie w Filharmonii Opolskiej

02.03.2008 - Koncert charytatywny - Dwójka dzieciom.


LUTY:

28.02.2008 - Klasy IIIe, IIIf, IIIg, IIIi wysłuchały wykładu, który wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Malik, dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej.

11.02.2008 - 22.02.2008 - Ferie zimowe

07.02.2008 - Wyjazd klasy I g do Instytutu Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego.

05.02.2008:
 • Konsultacje dla rodziców.

 • Udział klasy I j w prelekcji multimedialnej o Austrii w Bibliotece Austriackiej.
styczeń/luty - Wyjście do kina na film "Elżbieta I - złoty wiek" klas: Ig, Ih, Ii, Ij oraz klas: IIc, IIf, IIg, IIj.


STYCZEŃ:

31.01.2008 - Szkolny Dzień Tańca.

25.01.2008: - Studniówka

23.01.2008: - Klasa I F ogląda wystawę p.t. "Kamienica czynszowa z XIX wieku" organizowaną przez Muzeum Śląska Opolskiego

22.01.2008 - Udział w Mistrzostwach Miasta w Pływaniu Szkół Ponadgimnazjalnych.

21.01.2008 - Wyjście klas II b i II f do biblioteki obcojęzycznej

19.01.2008 -25.01.2008 - Wyjazd klasy II j do Koningswinter (Niemcy) w ramach współpracy z Haus Schlesien .

18.01.2008:
 • Wyjście klasy III g w ramach lekcji przedsiębiorczości do NBP.
 • Turniej szachowy dla gimnazjalistów .
 • Konkurs j. angielskiego i j. niemieckiego pod patronatem Collegium Językowego.
 • Spotkanie uczniów klas III a, e z Okręgowym Inspektorem Pracy.
 • Impreza muzyczna i rozdanie nagród za konkurs "Bądź światoczuły".
17.01.2008 - Udział klas I h,i,j oraz II i w sesji popularno-naukowej "Starożytne korzenie Europy".

16.01.2008 - Przedmiotowa wycieczka klasy IIa do Krakowa.

11.01.2008:
 • Szkolenie rady pedagogicznej na temat "Inteligencji emocjonalnej".
 • Posiedzenie rady pedagogicznej.
10.01.2008 - Wyjście klas II a,d,f na pokaz doświadczeń na Uniwersytecie Opolskim.

09.01.2008 - Udział klas I d,h,a,c, a także II d,j,c w szkolnych jasełkach.

08.01.2008 - Spotkanie noworoczne dla pracowników PLO NR II.

06.01.2008 - 08.01.2008 - Wyjazd na narty do Zieleńca w celu przygotowania do zawodów.

03.01.2008 - Spotkanie interaktywne w ramach współpracy z p.K. Rother-Caufriez z klasą III j.


GRUDZIEŃ:

20.12.2007 - Spotkanie ze studentem IV roku Politechniki Wrocławskiej - informacje na temat rekrutacji i warunków bytowych.

18.12.2007:
 • Matura próbna z matematyki.
 • Udział klas I i II w warsztatach jazzowych.
 • Wyjście klasy I j do Domu Opieki Społecznej w Opolu ze świątecznym programem artystycznym.
 • Zebrania z rodzicami.
 • Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.
17.12.2007 - 20.12.2007 - Kiermasz świąteczny "Ciasteczko", zarobione pieniądze przekazano na Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim.

17.12.2007 - 18.12.2007 - Test kompetencji z matematyki w klasach I e, II e.

14.12.2007 - Sesja popularnonaukowa "Patriotyzm przeszłości, patriotyzm jutra".

13.12.2007 - Wyjście na wystawę "World Press Photo" przez klasę III h.

12.12.2007:
 • Udział klasy III j w zajęciach otwartych w Centrum Kształcenia Języków Obcych.
 • Warsztaty dla klas III a ,f, e na temat studiów inżynierskich w Gordon University.
 • Półfinał konkursu tanecznego "You can dance".
11.12.2007 - Uczestnictwo klasy III h w konferencji naukowej poświęconej kulturze Słowian we wczesnym średniowieczu.

08.12.2007 - Matura próbna z chemii.

07.12.2007 - Zwiedzanie wystawy poświęconej Z. Krzyszkowiakowi w opolskim ratuszu.

06.12.2007 - Udział klasy II b w rozprawie sądowej.

05.12.2007 - 07.12.2007 - Matury próbne.

05.12.2007:
 • Wyjazd klasy II d na wycieczkę przedmiotową do Krakowa.
 • Udział w akademii związanej ze 140. rocznicą urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.
04.12.2007 - Zwiedzanie wystawy "World Press Photo" przez klasę Ih.

03.12.2007:
 • Udział klas I j, II e w koncercie dla młodzieży Musica Viva.
 • Rozstrzygnięcie konkursu pt. "Bądź światoczuły".
 • Udział klas II c, e, b III k w spotkaniu na temat miejsca Polski w NATO.

LISTOPAD:

30.11.2007:
 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
 • Spotkanie interaktywne klas I c, II c, III c, III j w ramach współpracy z nauczycielem j. francuskiego w Brukseli (p.K. Rother- Caufriez).
 • Wyjście uczniów klas III a, e ,f na Politechnikę Opolską (promocja kierunków: mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika)
29.11.2007 - Debata wyborcza poprzedzająca wybory do Samorządu Uczniowskiego (w debacie udział brali przedstawiciele kandydujących partii)

29.11.2007 i 5.12.2007 - Prezentacja sztuki "Węgiel na drżącym chodniku" w Strzelcach Opolskich i Prószkowie w ramach konfrontacji teatralnych szkół średnich.

27.11.2007:
 • Konkurs "Śladami Władcy Pierścieni".
 • Wyjazd klasy III d na wycieczkę przedmiotową do Krakowa, "Śladami Wesela Wyspiańskiego".
 • Konsultacje dla rodziców.
19.11.2007:
 • Udział klasy I e w Targach Pracy.
 • Wydany zostaje pierwszy numer szkolnej gazetki, pt. "Bez tytułu".
 • Wyjście na Targi Pracy klasy I e.
15.11.2007 - Pierwsze warsztaty dla nauczycieli z psychologiem szkolnym, pt. "Wspieranie i rozwijanie umiejętności wychowawczych".

14.11.2007:
 • Warsztaty dla klas III a, b, d na temat studiowania w Szkocji (Gordon University).
 • Wyjście klasy II h do Urzędu Marszałkowskiego na sesję: "Wielokulturowość Śląska i Białorusi".
13.11.2007:
 • Szkolenie grona pedagogicznego na temat "Doradztwo zawodowe jako pomoc pedagogiczno-psychologiczna".
 • Wyjazd klasy III c na wycieczkę przedmiotową do Krakowa: "Szlakiem Wyspiańskiego".
12.11.2007 - Uczestnictwo klas w programie słowno-muzycznym na temat Święta Niepodległości.

11.11.2007 - Udział w obchodach Święta Niepodległości w Katedrze oraz pod pomnikiem na Placu Wolności.

08.11.2007 - Wyjście klasy II f do teatru, na przedstawienie "Casting Złodziej".

07.11.2007 - Wyjście klasy III j na film "Katyń".

06.11.2007 - Rada pedagogiczna.


PAŹDZIERNIK:

31.10.2007 - Konkurs "Oszczędzam i inwestuję"

30.10.2007 i 05.11.2007 - Wyjście klas III h, II b na wystawę rysunków "Postacie Janoscha" do Biblioteki Austriackiej

30.10.2007 - Wyjście klasy II d na przedstawienie "30 sekund" J. .Słowackiego, do teatru.

29.10.2007 - Klasa I a zapoznaje się z zadaniami Urzędu Miasta i Rady Miasta Opola.

22.10.2007-31.11.2007 - Klasa II g przeprowadziła zbiórkę koców, pieniędzy i jedzenia dla zwierząt ze schroniska.

22.10.2007 - Udział w Młodzieżowych Konfrontacjach Teatralnych pod hasłem "Wszyscy razem bez uprzedzeń". Spektaklem pt. "Węgiel na drżącym chodniku" uczennice wywalczyły I miejsce.

20.10.2007-21.10.2007 - Wycieczka nauczycieli do Ołomuńca.

19.10.2007 - Udział uczniów w debacie patriotycznej organizowanej przez I LO w Namysłowie.

17.10.2007 - Udział uczniów klasy IIIb w spektaklu teatralnym "Mewa".

16.10.2007 - Zebranie rodziców, uczniów i wychowawców klas III w sprawie "Studniówki".

15.10.2007 - Udział uczniów klasy IIIh i IIIf w debacie wyborczej w Xaverianum.

12.10.2007: 11.10.2007: 09.10.2007-16.10.2007 - Gościmy nauczycieli i uczniów ze szkoly Karl Ziegler Gymnasium w Mulheim w ramach wymiany.

09.10.2007 - Udział klas IIIa, IIId, IIIk w koncercie "Musica Viva" w Filharmonii Opolskiej

08.10.2007-11.10.2007 - Wycieczka klasy III f do Czech.

05.10.2007-11.10.2007 - Gościmy nauczycieli i uczniów ze szkoły Max Planck Schule w Kilonii w ramach wymiany uczniowskiej.

01.10.2007 - Udział uczniów klas III b,c oraz II a,c,g,h,i w inauguracji roku akademickiego 2007/2008.


WRZESIEŃ:

24.09.2007-28.09.2007: - Tydzień wycieczkowy.
 • Wycieczki klas IIb, IIe, IIg, IIi, IIk oraz IIIa, IIIb, IIIe, IIIj.
 • Obóz integracyjny uczniów klas pierwszych w Głuchołazach
22.09.2007 - Wyjście do kina na film "Katyń".

20.09.2007 - Prelekcja - profilaktyka raka.

18.09.2007 - Zebranie rodziców uczniów klas III.

17.09.2007:
 • Wyjście uczniów na Festiwal Nauki organizowany przez UO.
 • Udział w uroczystości związanej z rocznicą agresji sowieckiej na Polskę
11.09.2007 - Zebrania z rodzicami uczniów klas I i II.

10.09.2007-17.09.2007 - Wyjazd uczniów naszej szkoły do Idar-Oberstein (Niemcy) w ramach wymiany uczniowskiej.

04.09.2007-14.09.2007 - Kiermasz książki.

03.09.2007 - Rozpoczęcie roku szkolnego.
SIERPIEŃ:

31.08.2007:
 • Spotkanie uczniów klas pierwszych z wychowawcami.
 • Rada Pedagogiczna
Czerwiec 2007 - Taniec wampirów.

WsteczStrona główna
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.