PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Zakwalifikowani 2015-05-29 12:06
Lista osób zakwalifikowanych do projektów: [ » [pobierz] ].
Staże zawodowe 2015-05-14 07:36
Zapraszam do udziału w projektach "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola" oraz "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola - II edycja". Liczba stażystów w pierwszym projekcie wynosi 17 osób, a w drugim - 16 osób. Łącznie aż 33 uczniów klas drugich naszej szkoły (w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych w stażach mogą wziąć udział także uczniowie klas 1) może wziąć udział w czasie wakacji w płatnych, miesięcznych stażach. Jeśli jesteś zainteresowany, zapoznaj się z regulaminami naboru oraz wypełnij i oddaj do dnia 21.05.2015r. (I piętro, gabinet 110) następujące dokumenty: formularz zgłoszenia udziału, ankieta wstępna, dane uczestnika biorącego udział w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu, deklaracja uczestnictwa oraz oświadczenie o adresie i numerze konta (razem:6 dokumentów). Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez uczestnika projektu i jego rodzica/opiekuna prawnego, niezależnie od tego, czy uczestnik jest pełnoletni, czy nie. Informacje na temat projektów znajdują się także na tablicy obok gabinetu doradcy zawodowego (I piętro, gabinet 110) oraz u doradcy zawodowego.
Pliki do pobrania:
Staże kontynuacjaStaże II edycja
[ » Regulamin ] [ » Regulamin ]
[ » Formularz zgłoszenia ] [ » Formularz zgłoszenia ]
[ » Ankieta wstępna ] [ » Ankieta wstępna ]
[ » Deklaracja uczestnictwa ] [ » Deklaracja uczestnictwa ]
[ » Oświaczenie uczestnika ] [ » Oświaczenie uczestnika ]
[ » Oświaczenie o adresie i nr konta ] [ » Oświaczenie o adresie i nr konta ]
[ » Dane uczestnika ] [ » Dane uczestnika ]
[ » Wykaz jednostek ] [ » Wykaz jednostek ]
Lista osób zakwalifikowanych do projektu 2014-05-26 15:13
Drodzy uczniowie!
Z wielką przyjemnością Komisja Rekrutacyjna podliczała Wasze osiągnięcia, działalność społeczną i wyniki w nauce. Byliśmy pod wrażeniem WSZYSTKICH złożonych podań, niestety, trzeba było wybrać tylko 16 osób. Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową. OSOBY Z LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH I LISTY REZERWOWEJ ZOBOWIĄZANE SĄ DO DOSTARCZENIA MI WYPEŁNIONYCH ZAKRESU DANYCH PEFS, OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU I DEKLARACJI UCZESTNICTWA W DNIACH 28-29.05, ewentualnie 03.06. NIEZŁOŻENIE DOKUMENTÓW SKUTKUJE SKREŚLENIEM Z LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH I REZERWOWYCH. Dokumenty są do pobrania ze strony internetowej www.lo2.opole.pl/staze , u doradcy zawodowego , umieszczone zostały także w koszulkach na tablicy informacyjnej obok gabinetu doradcy zawodowego. Na tablicy są też uwagi dotyczące wypełnienia ww dokumentów. [ » Lista zakwalifikowanych i lista rezerwowa ]
[ » Deklaracja uczestnictwa ]
[ » Oświadczenie uczestnika projektu ]
[ » Dane uczestnika ]
Staże zawodowe 2014-05-24 12:45
Zapraszam do udziału w projekcie "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola". W czasie wakacji możesz odbyć płatny, miesięczny staż. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z regulaminem naboru i uczestnictwa w projekcie na stronie internetowej [ » www.lo2.opole.pl/staze ], informacje znajdują się także na tablicy obok gabinetu doradcy zawodowego (I piętro, pok.110) oraz u doradcy zawodowego.
Ewa Michalska
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.