PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Profil społeczno-prawny 2019-09-08 23:39
Profil społeczno-prawny

Profil społeczno-prawny jest profilem humanistycznym przeznaczonym dla uczniów zainteresowanych problemami życia społecznego, polityki, prawa i ekonomii. Zdobywanie wiedzy o różnorodnych sprawach związanych z życiem społeczeństwa pomaga rozumieć otaczającą rzeczywistość, uczy odpowiedzialności za dobro wspólne i funkcjonowania w sprawach publicznych.
Uczniowie klas społeczno-prawnych mają możliwość uczenia się na poziomie rozszerzonym języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i języka angielskiego. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe i uzupełniające, m.in. podstawy prawa. Uczniowie mają możliwość udziału w olimpiadach przedmiotowych i przygotowywania się do nich. Wybór przedmiotów humanistycznych otwiera możliwość podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach związanych z naukami społecznymi, w szczególności na prawie, administracji, ekonomii, dziennikarstwie, politologii i stosunkach międzynarodowych.
Ważną funkcję w procesie dydaktycznym spełniają wycieczki edukacyjne i spotkania z zaproszonymi gośćmi. Uczniowie mają okazję uczestniczyć w wykładach o tematyce historycznej i społeczno-prawnej. W ramach cyklu "Świadek historii" spotykają się z osobami, które dzielą się wspomnieniami z odległych czasów. W celu zapewnienia wysokiego poziomu realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych wobec uczniów i studentów współpracujemy z opolskim środowiskiem akademickim.
Ważną rolę pełni edukacja obywatelska i patriotyczna, która służy przygotowaniu do świadomego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie. Realizowane treści programowe sprzyjają zrozumieniu dla znaczenia aktywności społecznej, szacunku dla norm moralnych i tradycji w życiu człowieka, rodziny i całego społeczeństwa.

www.facebook.com/spoleczno.prawny

Szkolna sala sądowa

Szkolna sala sądowa w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II w Opolu została utworzona na potrzeby edukacji społeczno-prawnej w roku 2012. W sali sądowej uczniowie odbywają zajęcia poświęcone procesowi sądowemu i funkcjonowaniu instytucji wymiaru sprawiedliwości. W sposób szczególny z sali sądowej korzystają uczniowie klas o profilu społeczno-prawnym i uczestnicy zajęć związanych z tematyką prawną. Sala ułatwia zapoznanie się uczniów ze specyfiką poszczególnych postępowań sądowych oraz z innymi zagadnieniami prawnymi. Ponadto pomieszczenie pozostaje dostępne na potrzeby zajęć tematycznych z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i innych przedmiotów dla uczniów wszystkich klas.
Wyposażenie sali sądowej stanowią oryginalne meble sądowe przekazane przez sądy rejonowe w Brzegu i Zawierciu: stół sędziowski, ławy i stoły dla stron, pulpit dla świadków oraz krzesła sądowe. Ponadto na potrzeby zajęć szkoła posiada 5 tóg sędziowskich, młotek sędziowski i inne akcesoria sądowe. Sala jest wyposażona w sprzęt multimedialny. Szkolna sala sądowa została ozdobiona portretami osób, które przyczyniły się do rozwoju myśli prawnej, wyróżniając się wiedzą i pragnieniem dobra w życiu społecznym.
[ » Deklaracja dostępności strony internetowej ]       Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.