PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Profil społeczno-prawny 2014-09-04 10:05
Profil społeczno-prawny

Profil społeczno-prawny jest profilem humanistycznym, przeznaczonym dla uczniów zainteresowanych nauką języka polskiego, języków obcych, historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie klas społeczno-prawnych mają możliwość przygotowania się do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów. Ponadto uczniowie zainteresowani zgłębianiem problematyki prawa i życia społecznego mogą poszerzać swoją wiedzę w ramach prowadzonych przedmiotów i zajęć dodatkowych.

Wybór przedmiotów humanistycznych otwiera uczniom możliwość podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach związanych z naukami społecznymi, w szczególności na prawie, administracji, dziennikarstwie, politologii i stosunkach międzynarodowych. Równie ważne pozostaje zdobywanie wiedzy o różnorodnych problemach związanych z życiem społeczeństwa, dzięki czemu przyszli absolwenci dobrze radzą sobie w dalszej nauce oraz przygotowują się do pełnienia odpowiedzialnych zadań zawodowych i społecznych.

W ramach kształcenia przywiązujemy duże znaczenie do edukacji obywatelskiej i patriotycznej, która służy przygotowaniu do świadomego i odpowiedzialnego życia w państwie i społeczeństwie. Realizowane treści programowe sprzyjają zrozumieniu dla roli etyki i tradycji w życiu człowieka, rodziny i całego społeczeństwa. Żyjąc w Polsce i w Europie uczymy się codziennej postawy tolerancji, która oznacza szacunek dla poglądów innych osób bez rezygnacji z własnej tożsamości i systemu wartości.

Ważną funkcję w procesie dydaktycznym spełniają wycieczki edukacyjne i spotkania z zaproszonymi gośćmi. Uczniowie mają okazję uczestniczyć w wykładach o tematyce historycznej i społeczno-prawnej. W ramach cyklu "Świadek historii" spotykają się z osobami, które dzielą się wspomnieniami z odległych czasów. W celu zapewnienia wysokiego poziomu realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych wobec uczniów i studentów współpracujemy z opolskim środowiskiem akademickim.


Szkolna sala sądowa

Szkolna sala sądowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu została utworzona na potrzeby edukacji społeczno-prawnej. W sali sądowej uczniowie odbywają zajęcia poświęcone procesowi sądowemu i funkcjonowaniu instytucji wymiaru sprawiedliwości. W sposób szczególny z sali sądowej korzystają uczniowie klas o profilu społeczno-prawnym i uczestnicy zajęć związanych z tematyką prawną. Sala ułatwia zapoznanie się uczniów ze specyfiką poszczególnych postępowań sądowych oraz z innymi zagadnieniami prawnymi. Ponadto pomieszczenie pozostaje dostępne na potrzeby zajęć tematycznych z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i innych przedmiotów dla wszystkich uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II oraz Publicznego Gimnazjum Nr 10 Dwujęzycznego.

Wyposażenie sali sądowej stanowią oryginalne meble sądowe przekazane przez sądy rejonowe w Brzegu i Zawierciu: stół sędziowski, ławy i stoły dla stron, pulpit dla świadków oraz krzesła sądowe. Ponadto na potrzeby zajęć szkoła posiada 5 tóg sędziowskich, młotek sędziowski i inne akcesoria sądowe. Sala jest wyposażona również w sprzęt multimedialny.


Szkolna sala sądowa została ozdobiona portretami osób, które przyczyniły się do rozwoju myśli prawnej, wyróżniając się poszanowaniem norm moralnych i godności każdego człowieka. Ich wybór ma na celu ukazanie różnych okoliczności, w jakich może działać prawnik pragnący służyć innym ludziom swoją wiedzą i umiejętnościami. Należy przy tym pokreślić, że w historii prawa można wskazać znacznie więcej zasłużonych osób. W gronie uhonorowanych przedstawicieli tradycji prawniczej znaleźli się:

Marcus Tullius Cicero (Cyceron) - rzymski prawnik, filozof i polityk żyjący w latach 106-43 p.n.e. Pełniąc funkcje polityczne i sądowe znany był z uczciwości, bezinteresowności i patriotyzmu. Zaangażowany w sprawy ojczyzny, przywiązywał wielką wagę do znajomości historii, która pozwala uniknąć dawnych błędów. Został zamordowany przez przeciwników politycznych.

Św. Iwo Hélory - prawnik i duchowny pochodzący z Bretanii żyjący w latach 1253-1303. Znany był z odważnych i sprawiedliwych wyroków. Otaczał szczególną opieką ludzi biednych, chorych, samotnych i pokrzywdzonych udzielając im schronienia w swoim domu. Kanonizowany przez papieża Klemensa VI w 1347 r., patron prawników.

Paweł Włodkowic - polski prawnik i duchowny żyjący w latach 1370-1436. Rektor Akademii Krakowskiej i uczestnik Soboru w Konstancji. Znany z obrony praw i wolności każdego człowieka i narodu przed naruszeniami i przemocą oraz z propagowania pokojowego współistnienia państw i narodów.

Gustav Radbruch - niemiecki filozof i profesor prawa żyjący w latach 1978-1949. Po II wojnie światowej sformułował słynną formułę prawniczą, zgodnie z którą ustawy naruszające normy moralne nie mogą być uważane za obowiązujące prawo. Dzięki tej wykładni możliwe stało się osądzenie zbrodniarzy nazistowskich, którzy powoływali się na ówczesne prawodawstwo.

Św. Jan Paweł II - duchowny oraz profesor filozofii i etyki żyjący w latach 1920-2005, papież od 1978 r. Nie był prawnikiem, jednakże Jego dzieła i nauczanie wywarły wielki wpływ na myśl prawną i prawodawstwo. W kwestiach społecznych podkreślał konsekwentnie i zdecydowanie, że każdy człowiek posiada godność osobową, zaś prawo stanowione nie może naruszać norm moralnych, które chronią naturalne potrzeby każdego człowieka i dobro wspólne całego społeczeństwa.
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.