PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Konto Rady Rodziców 2017-04-06 09:17
Konto Rady Rodziców: 47 1160 2202 0000 0002 2731 8488
Stypendium szkolne 2019-06-05 10:39
Przedstawiamy Państwu procedurę dotyczącą realizacji wniosków na stypendium szkolne w okresie świadczeniowym 2019/2020. [ » Procedury ]
Konsultacje dla rodziców 2019-02-26 13:39
Konsultacje dla Rodziców uczniów klas licealnych – we wtorek, 26 lutego 2019r od godz. 17:00

[ » Lista sal ]
KASA ZA BOBASA 2019-02-20 11:38
KASA ZA BOBASA to akcja informacyjna Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, mająca na celu zwrócenie uwagi rodzicom i opiekunom, że niezgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego skutkuje uszczupleniem środków na leczenie w województwie opolskim. [ » Plakat informacyjny ]
[ » Więcej informacji ]
Pismo Dyrektora NFZ w Opolu 2019-01-23 14:58
Prosimy o zapoznanie się z [ » pismem ] Dyrektora NFZ w Opolu w sprawie ubezpieczenia młodzieży.
Rozszerzenia 2019-01-09 09:53
Prezentacja dotycząca rozszerzeń. [ » [Otwórz] ]
Spotkanie z rodzicami - 04.01.2019 2019-01-07 17:07
We wtorek, 8 stycznia 2019r. odbędą się Zebrania z Rodzicami podsumowujące osiągnięcia uczniów w I semestrze. W klasach drugich i trzecich rozpoczną się o godz. 17:00. W klasach pierwszych spotkania wg poniższego grafiku:
Klasy A, E, I – godz. 16:00 spotkanie w świetlicy z p. dyrektor A. Mamok, następnie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach,
Klasy C, H – godz.17:00 spotkanie w świetlicy z p. dyrektor A. Mamok, następnie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach,
Klasy D, F, G – godz. 17:00 spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach, następnie o godz. 18:00 spotkanie w świetlicy z p. dyrektor A. Mamok,
Klasy B, J – godz. 18:00 spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach, następnie o godz. 19:00 spotkanie w świetlicy z p. dyrektor A. Mamok.
[ » Lista sal ]

Uwaga!
W związku z nieobecnością w dniu 8 stycznia 2019r. wychowawców klas II C, II D, II G oraz I D informujemy, że zebrania z wychowawcami klas II D, II G i I D odbędą się w późniejszym terminie tj we wtorek, 15.01.2019r. Natomiast zebranie dla II C wyznaczono na środę,16.01.2019r. w godz. 15:30-16:30.
Mimo nieobecności Wychowawców, Rodzice uczniów ww klas mogą skorzystać z możliwości konsultacji z uczącymi w tych klasach nauczycielami.
Dla Rodziców klasy I D aktualne pozostaje spotkanie z p. dyrektor Anną Mamok w dniu 8.01.2019r. w świetlicy o godz. 18:00
Spotkanie z rodzicami - 27.11.2018 2018-11-22 17:31
We wtorek, 27 listopada 2018r. o godz. 17:00 Zebrania dla Rodziców naszych Licealistów w wyznaczonych salach oraz możliwość konsultacji z uczącymi nauczycielami w godz. od 17:00 do 18:50. [ » [Sale] ]
Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2018/19 2018-10-30 13:30
Szanowni Państwo,
NAU SA przedłuża do końca listopada, możliwość ubezpieczenia dzieci przez moduł internetowy www.ubezpieczenia.nau.pl. Hasło pozostaje bez zmian.
Okres ubezpieczenia pozostaje bez zmian, od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 roku.
Zebranie w sprawie studniówki 2018-10-18 17:12
We wtorek 23.10.2018r. o godz. 17.30 w szkolnej świetlicy odbędzie się spotkanie dla przedstawicieli Rady Rodziców z klas III (maturalnych), dotyczące studniówki.
Nastolatki w Internecie. Współczesne zagrożenia w sieci 2018-10-12 09:52
We wtorek, 23.10.2018 r. odbędzie się prelekcja pani Jolanty Dec w ramach projektu "Nastolatki w Internecie. Współczesne zagrożenia w sieci" realizowanego przez Stowarzyszenie "Droga do Celu".
Na spotkanie do świetlicy szkolnej serdecznie zapraszamy rodziców wszystkich uczniów PLO II i PG 10 na godz. 16:30.
Plan lekcji 2018-09-28 13:02
Od 1 października 2018 r. nastąpi korekta planu lekcji.
Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019 2018-09-25 11:40
Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

DataGodzina i Cel
04.09.2018 Kl. I godz.16:00 sala gimnastyczna, potem w salach z wychowawcami
Kl. .II godz.17:00 w salach z wychowawcami
Kl. III godz.17:00 sala gimnastyczna, potem w salach z wychowawcami
23.10.2018 17:00 - Konsultacje
27.11.201817:00 - Zebranie, informacja o planowanych ocenach semestralnych.
08.01.201917:00 - Zebranie.
26.02.201917:00 - konsultacje.
26.03.2019kl. III – zebranie informacja o planowanych ocenach na świadectwo ukończenia PLO.
klasy młodsze konsultacje
28.05.201917:00 - kl. I i II - Zebrania – informacja o planowanych ocenach rocznych.
Wyjazd integracyjny 2018-09-10 14:17
Wyjazd integracyjny Pierwszoklasistów
We wtorek, 11 września 2018r. spotykamy się na parkingu przy ul. 1-go Maja – róg ulicy Duboisa o godz. 7.15
Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2018/19 2018-09-26 18:53
Zapraszamy do zapoznania się z OWU naszych uczniów, a także z instrukcją obsługi modułu ubezpieczeniowego. [ » OWU ]
[ » Instrukcja obsługi modułu ubezpieczeniowego ]
Wszystkie dzieci uczęszczające do naszej szkoły są przez firmę NAU SA, domyślnie objęte pełną ochroną ubezpieczeniową od 1 września. Natomiast rodzic ma czas na opłacenie składki do 15 października. Oznacza to, że nawet jeśli dziecko będzie miało nieszczęśliwy wypadek przed opłaceniem składki przez rodzica to będzie objęte pełną ochroną ubezpieczeniową.

[ » Ulotka informacyjna ]
Spotkanie pierwszoklasistów 2018-07-19
31 sierpnia 2018r. (piątek) o godz. 8:00 na dolnej sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie pierwszoklasistów z panem dyrektorem Aleksandrem Iszczukiem. Następnie Uczniowie udadzą się do wyznaczonych sal na zajęcia z Wychowawcami :-)
Spotkanie z rodzicami 2018-07-19
4 września 2018r. (wtorek) godz.16:00 na dolnej sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie Rodziców uczniów klas I z panem dyrektorem Aleksandrem Iszczukiem. Następnie Rodzice pierwszoklasistów udadzą się do wyznaczonych sal na zebranie z Wychowawcami
Rozszerzenia w klasach II i III 2018-01-12 14:16
Informacja o rozszerzeniach w klasach II i III. [ » [Prezentacja] ]
Spotkanie z rodzicami - 9 stycznia 2018 2017-12-29 13:50
We wtorek, 9 stycznia 2018r. odbędą się Zebrania z Rodzicami podsumowujące osiągnięcia uczniów w I semestrze. W klasach drugich i trzecich rozpoczną się o godz. 17:00.
W klasach pierwszych spotkania wg poniższego grafiku:
 • Klasy A, E, I – godz. 16:00 spotkanie w świetlicy z p. dyrektor A. Mamok, następnie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach,
 • Klasy D, F, G – godz.17:00 spotkanie w świetlicy z p. dyrektor A. Mamok, następnie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach,
 • Klasy C, H – godz. 17:00 spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach, następnie o godz. 18:00 spotkanie w świetlicy z p. dyrektor A. Mamok,
 • Klasa B – godz. 18:00 spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach, następnie o godz. 19:00 spotkanie w świetlicy z p. dyrektor A. Mamok,
Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018 2018-02-19 13:39
Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

DataGodzina i Cel
05.09.2017 Kl. I godz.17:00 sala gimnastyczna, potem w salach z wychowawcami
Kl. .II godz.17:00 w salach z wychowawcami
Kl. III godz.16:00 sala gimnastyczna, potem w salach z wychowawcami
24.10.2017 17:00 - Konsultacje
28.11.201717:00 - Zebranie, informacja o planowanych ocenach semestralnych.
09.01.201817:00 - Zebranie.
27.02.201817:00 - konsultacje.
27.03.2018kl. III – zebranie informacja o planowanych ocenach na świadectwo ukończenia PLO.
24.04.201817:00 - Konsultacje.
29.05.201817:00 - kl. I i II - Zebrania – informacja o planowanych ocenach rocznych.
Ubezpieczenie 2017-11-30 11:13
Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów w firmie Allianz. [ » [Czytaj] ]
Zgłoszenie roszczenia w firmie Allianz. [ » [Czytaj] ]Certyfikat. [ » [Czytaj] ]
Aneks. [ » [Czytaj] ]
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017-07-14 12:44
4 września 2017r. (poniedziałek) o godz. 9:00 na szkolnym dziedzińcu uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Pierwszoklasiści ustawiają się na balkonie Licealiści z klas II i III wraz z wychowawcami zajmują miejsca w podcieniach. Po uroczystości spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach.
Msza święta 2017-07-14 12:44
Ojcowie Jezuici zapraszają Licealistów z Dwójki i Gimnazjalistów z Dziesiątki oraz pracowników Szkoły na Mszę Św. w poniedziałek, 4 września 2017r. o godz. 8:00. Msza w kościele OO. Jezuitów przy ulicy Czaplaka.
Zebrania dla rodziców 2017-07-14 12:45
Zebrania dla Rodziców uczniów klas licealnych – we wtorek, 5 września 2017r.
Klasy pierwsze – godz. 17:00 (dolna sala gimnastyczna)
Klasy drugie – godz. 17:00 w wyznaczonych salach
Klasy trzecie – godz. 16:00 (dolna sala gimnastyczna)
List do rodziców 2017-05-23 00:02
List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców. [ » [kliknij by otworzyć] ]
Spotkania z rodzicami 2017-03-01 01:11
7 marca 2017r. (wtorek) spotkania z rodzicami.
Harmonogram spotkań z dyrekcją i wychowawcami klas I:
 1. 1. Dla Rodziców licealistów z klas I – Zebrania dotyczące wyboru rozszerzeń na przyszły rok szkolny:
  16:00-17:00 Spotkanie dla rodziców uczniów z klas I A i I E w świetlicy (132)
  17:00-18:00 Spotkanie dla rodziców uczniów z klas I C i I H w świetlicy
  18:00-19:00 Spotkanie dla rodziców uczniów z klas I D, I F i IG w świetlicy
  17:00-18:00 Spotkanie dla rodziców uczniów z klas I B w sali 221
 2. 2. Spotkania Rodziców licealistów z klas I z Wychowawcami (po lub przed spotkaniem z dyrekcją):
  O godz. 17:00 – klasy A, E, D, F, G
  O GODZ.18:00 – klasy B, C, H w następujących salach:
  KLASA	WYCHOWAWCA 			SALA
  A		MARZENA ZAREMBA		6
  B		DANIELA PLOCH		221
  C		CELINA TOMASZEWSKA	16
  D		JOANNA TOKAR		2
  E		MARIA ROMANOWSKA	106
  F		ALEKSANDRA KRUCZEK	102
  G		JOLANTA GUZIK		107
  H		JOLANTA TOLL		206
  
7 marca 2017r. (wtorek) godz. 17:00 – Konsultacje dla Rodziców z klas drugich i trzecich
PLO II – klasy DRUGIE
KLASA	WYCHOWAWCA 					SALA
A		PRZEMYSŁAWJĘDRYCHOWSKI		214
B		KARINA SAWULSKA				220
C		PIOTR ZAMELSKI				14
D		MARCIN WIETRZNIOK			17
E		AGNIESZKA BUGANIK-PSZCZYŃSKA	5
F		EWA GARBAJ-KMIEĆ			105
G		BARBARA GUZIK				104
H		EWA MEHLICH					222

PLO II – klasy TRZECIE
KLASA	WYCHOWAWCA 				SALA
A		KRZYSZTOF SOBKÓW		216
B		SONIA WACŁAW			15
C		BARBARA BESZTAK-TOMICZAK	109
D		MARTA KOPERSKA			4
E		MARIUSZ PAJĄK			7
F		JOANNA STASCH			1
G		PATRYK FOGEL			06
H		BEATA PIECUCH			219
Szkoła po reformie 2016-11-18 15:59
Przedstawiamy Państwu list p. Minister Eedukacji Narodowej związany z reformą edukacji.

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze,
wkrótce do Państwa szkoły trafi pakiet zawierający podstawowe informacje dotyczące reformy systemu oświaty w Polsce. W jego skład wchodzą: broszura, w której w syntetyczny sposób przedstawiliśmy najważniejsze zmiany oraz dwa plakaty pokazujące poszczególne etapy wdrażania reformy.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszersze udostępnianie materiałów nauczycielom, rodzicom i uczniom w Państwa szkole. Liczę na to, że przy Państwa udziale zostaną stworzone warunki do tego, aby wszystkie zainteresowane osoby uzyskały pełną informację na temat zaplanowanych zmian.

W załączeniu przekazuję Państwu pliki elektroniczne wszystkich materiałów. Już dziś zachęcam do odwiedzenia strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy, akty prawne, szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie.
Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

· tel. 22 34 74 141 - struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli

· tel. 22 34 74 792 - podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania

· tel. 22 34 74 458 - przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy

· tel. 22 34 74 312 - finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów powracających z zagranicy

· tel. 22 34 74 228 - kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

· tel. 22 34 74 195 - kształcenie branżowe

Do Państwa dyspozycji pozostaje także Departament Informacji i Promocji w MEN, tel. 22 34 74 457 oraz adres mailowy dedykowany kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl.
Z wyrazami szacunku
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
Studniówki 2016-10-24 16:25
Spotkanie przewodniczących trójek klasowych dotyczące studniówki odbędzie sie 25 października o godzinie 17:00.
Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-26 21:04
Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

DataGodzina i Cel
06.09.2016 Kl. I godz.16:00 sala gimnastyczna, potem w salach z wychowawcami
Kl. II godz.17:00 w salach z wychowawcami
Kl. III godz.17:00 sala gimnastyczna, potem w salach z wychowawcami
18.10.2016 17:00 - Konsultacje
29.11.201617:00 - Zebranie, informacja o planowanych ocenach semestralnych.
10.01.201717:00 - Zebranie z rodzicami.
07.03.201717:00 - kl. I – zebranie nt. wyboru rozszerzeń
kl. II i III - konsultacje.
11.04.2017kl. III – zebranie informacja o planowanych ocenach na świadectwo ukończenia PLO.
25.04.201717:00 - Konsultacje.
30.05.201717:00 - kl. I i II - Zebrania – informacja o planowanych ocenach rocznych.
Ubezpieczenie 2017-03-01 16:16
Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów w firmie Allianz. [ » [Czytaj] ] Nr polisy: 0671666200063535.
Zgłoszenie roszczenia w firmie Allianz. [ » [Czytaj] ]

Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów w firmie Hestia. [ » [Czytaj] ] Nr polisy: 436000111475
Szczegółowe warunki ubezpieczenia uczniów w firmie Hestia. [ » [Czytaj] ]
Zasady oceny ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu - Hestia. [ » [Czytaj] ]Zasady oceny ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu - Hestia. [ » [Czytaj] ]
Zebranie z rodzicami 2016-03-23 12:09
30 marca 2016r. (środa) o godz. 17:00 odbędą się Zebrania dla Rodziców uczniów klas maturalnych. Na spotkaniach wychowawcy poinformują o przewidywanych ocenach końcowych na zakończenie nauki w klasach III.
Dla Rodziców uczniów klas I i II zaplanowano konsultacje
[ » Lista sal ]
Zebranie trójek klasowych 2015-10-15 00:44
21 października 2015 r. (środa) godz. 17:00 – spotkanie przewodniczących trójek klasowych KLAS III PLO w sprawie organizacji studniówki.
Zebranie 2015-09-28 15:00
29 września (wtorek) godz. 16:30 spotkanie Rady Rodziców w sali 7
Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-04 21:36
Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2016/2016

DataGodzina i Cel
08.09.2015 Kl. I godz.16:00 sala gimnastyczna, potem w salach z wychowawcami
Kl. II godz.17:00 w salach z wychowawcami
Kl. III godz.17:00 sala gimnastyczna, potem w salach z wychowawcami
27.10.2015 17:00 - Konsultacje
01.12.201517:00 - Zebranie, informacja o planowanych ocenach semestralnych.
12.01.201617:00 - Zebranie z rodzicami.
23.02.201617:00 - kl. I – zebranie nt. wyboru rozszerzeń
kl. II i III - konsultacje.
30.03.201617:00 - kl. I i II - konsultacje
kl. III – zebranie informacja o planowanych ocenach na świadectwo ukończenia PLO.
26.04.201617:00 - Konsultacje.
31.05.201617:00 - kl. I i II - Zebrania – informacja o planowanych ocenach rocznych.
Spotkania z rodzicami 2015.06.02 2015-05-31 22:03
W dniu 02 VI o godz. 17:00 odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich. [ » Sale ]
Spotkania z rodzicami 2015.03.24 2015-03-20 08:49
W dniu 24 III o godz. 17:00 odbędą się zebrania z Rodzicami.
[ » Sale ]
Spotkania z rodzicami 20150224 2015-02-14 18:07
We wtorek 24 lutego 2015 r. o godz. 16:30 odbędą się konsultacje z rodzicami uczniów wszystkich klas (zmiana sal!).
Rodzice uczniów klas pierwszych - zebranie dotyczy rozszerzeń w klasie II i III. [ » Sale klasy pierwsze ]
Rodzice uczniów klas drugich i trzecich spotkają się w następujących salach: [ » Sale klasy drugie i trzecie ]
Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015 2014-09-03 09:45
Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015

DataGodzina i Cel
09.09.2014 Klasy pierwsze 1600, klasy drugie i trzecie 1700
21.10.2014 Konsultacje
25.11.2014Zebranie z rodzicami.
13.01.2015Zebranie z rodzicami.
24.02.2015Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych
KONSULTACJE dla pozostałych klas.
24.03.2015Zebranie z rodzicami.
28.04.2015Konsultacje.
02.06.2015Zebranie z rodzicami.
Kiermasz 2014-08-26
Wtorek, 2 września, godz. 12:35 - kiermasz podręczników licealnych – hol szkoły od sali 17 do portierni (w tym dniu będzie tylko osiem lekcji i lekcje będą skrócone)
Msza na rozpoczęcie roku szkolnego 2014-08-26
Gdzie: U oo. Jezuitów.
Kiedy: W poniedziałek 1 września o godz. 8:00.
Dla kogo: Dla chętnych :)
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014-08-26 13:23
Poniedziałek, 1 września, godz. 9:00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Klasy I PLO zajmują miejsca na balkonach. Klasy II i III PLO ustawiają się w podcieniach na szkolnym dziedzińcu. Po uroczystości wszystkie klasy udają się do wyznaczonych sal na lekcję z wychowawcą (lekcja 3).
KlasaKlasy pierwszeKlasy drugieKlasy trzecie
WychowawcaSalaWychowawcaSalaWychowawcaSala
AKRZYSZTOF SOBKÓW105 JOANNA NAZARKIEWICZ1 GRZEGORZ KORBAŚ114
BSONIA WACŁAW5DANIELA PLOCH04 BEATA KOŁODZIEJ129
CBARBARA BESZTAK-TOMICZAK 17MARCIN WIETRZNIOK14 EWA MEHLICH104
DANNA MAMOK 214EWA FERENS-MROCHEŃ209 BEATA SOKÓŁ109
EMARIUSZ PAJĄK 6DOROTA BACŁAW216 MARIA ROMANOWSKA106
FJOANNA STASCH 102IRMINA GIERCZAK7 MAGDALENA WOLNA-RUMIN117
GPATRYK FOGEL 06GRAŻYNA BUŃKOWSKA116 KRYSTYNA OZON204
HBEATA PIECUCH 16JOLANTA TOLL206 JOLANTA GUZIK107
I      EWA ŁUCYSZYN4
S   KATARZYNA DUCZMAL2JOANNA SZCZURKOWSKA219
Lekcje od 4 do 7 odbywają się wg planu!
Dla uczniów klas I PLO 2014-08-26 13:23
W piątek, 29 sierpnia, godz. 8:30 spotkanie z Panem Dyrektorem na dolnej sali gimnastycznej. Potem udajecie się do wyznaczonych sal na spotkanie z wychowawcą. Zapamiętajcie te sale, bo w nich będziecie mieli lekcję wychowawczą w poniedziałek, po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego :)
KLASAWYCHOWAWCA SALA
AKRZYSZTOF SOBKÓW105
BSONIA WACŁAW5
CBARBARA BESZTAK-TOMICZAK 17
DANNA MAMOK 214
EMARIUSZ PAJĄK 6
FJOANNA STASCH 102
GPATRYK FOGEL 06
HBEATA PIECUCH 16
Zebrania z rodzicami 3 VI 2014 2014-05-27 15:52
We wtorek 3 czerwca 2014 o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie wychowawców z rodzicami uczników klas I i II PLO. Na spotkaniach będzie m.in. przedstawiana informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w PLO. [ » [Sale] ]
Zebranie z rodzicami 25.03.2014 2014-05-24 12:45
W dniu 25 marca o godz. 17:00 odbędą się spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas. Rodzice uczniów klas trzecich zostaną poinformowani o przewidywanych ocenach niedostatecznych i pozostałych ocenach.
Spotkania z rodzicami 2014-05-24 12:45
W dniu 4 marca o godz. 17:00 odbędą się zebrania dla rodziców uczniów klas pierwszych. Zebrania dotyczyć będą wyboru rozszerzeń w klasach drugich.
Dla rodziców uczniów klas II i III odbędą się konsultacje.
Wybór rozszerzeń w klasie II 2014-02-04 14:11
Prezentacja dla rodziców uczniów klas pierwszych dotycząca rozporządzenia nt. [ » ramowych planów nauczania ].
Wiąże się to z deklaracją wyboru rozszerzeń, którą uczniowie będą podpisywać w marcu.
Spotkanie z rodzicami 26.11.2013 2014-02-04 14:11
W dniu 26 listopada 2013 (wtorek) o godz 17:00 odbędą się spotkania z rodzicami uczniów PLO II.
Na spotkaniach będą przekazywane informacje o proponowanych ocenach (w tym ocenach niedostatecznych!). Lista sal w [ » dokumencie ].
UWAGA! Spotkanie Rodziców klasy III D z wychowawcą wyjątkowo w poniedziałek, 25 listopada o godz. 16:30 w sali 17.
Spotkanie z rodzicami 2014-02-04 14:11
W dniu 11 września 2013 (środa) odbędą się spotkania z rodzicami uczniów PLO II.
Klasy I: godz. 16:00 dolna sala gimnastyczna – spotkanie z dyrektorem, następnie spotkanie z wychowawcą w wyznaczonych salach.
Klasy II: godz.17:00 spotkanie wychowawcami w wyznaczonych salach.
Klasa III: godz. 17:00 dolna sala gimnastyczna - spotkanie z dyrektorem następnie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach.

UWAGA - zmiana "tradycyjnych" numerów sal. Lista sal w [ » dokumencie ].
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014-02-04 14:11
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 - poniedziałek, 2 września 2013, godz. 9:00 na szkolnym dziedzińcu.
Uczniowie klas I ustawiają się wraz z wychowawcami na balkonach.
uczniowie klas II i III zajmują miejsca w podcieniach na parterze.
Po uroczystości, tradycyjnie we wszystkich klasach odbędą się lekcje wychowawcze a następnie lekcje z poszczegolnych przedmiotów.

Ojcowie Jezuici zapraszają uczniów PLO II i PG 10 2 września (poniedziałek) na godz. 8:00 na Mszę Św z okazji początku nowego roku szkolnego.
Spotkanie z pierwszoklasistami 2014-02-04 14:11
KLASY PIERWSZE - PLO II
W piątek – 30 sierpnia 2013 o godz. 8:30 – odbędzie się spotkanie z dyrektorem szkoły na dolnej sali gimnastycznej.
Następnie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach:
KlasaWychowawcaSala
A JOANNA NAZARKIEWICZ 1
B DANIELA PLOCH 201
C MARCIN WIETRZNIOK 217
D EWA FERENS-MROCHEŃ 209
E DOROTA BACŁAWSKA 216
F IRMINA GIERCZAK 7
G TOMASZ ROGOZIEWICZ 06
H JOLANTA TOLL 206
S KATARZYNA DUCZMAL 2
Spotkania z rodzicami 2014-02-04 14:11
W dniu 28 maja br. o godzinie 1700 odbędą się spotkania z rodzicami.
Uwaga! Możliwa zmiana "tradycyjnych" sal. [ » Lista sal. ]
NRB Rady Rodziców 2014-02-04 14:11
NRB Rady Rodziców w PLO Nr II w Opolu:
Mank Millennium 47 1160 2202 0000 0002 2731 8488
Plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2012/2013 2014-02-04 14:11
Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2012/2013

DataGodzinaCel
12.09.2012 - klasy pierwsze1600Spotkanie z dyrektorem szkoły na dolnej sali gimnastycznej, następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach.
12.09.2012 - klasy drugie1700Spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach.
12.09.2012 - klasy trzecie1700Spotkanie z dyrektorem szkoły na dolnej sali gimnastycznej, następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach.
27.11.20121700Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną uczniów LO i PG, propozycje ocen.
22.01.20131700Zebranie podsumowujące I semestr, informacja o wynikach testów kompetencji w klasach pierwszych PLO w celu wyboru przedmiotów rozszerzonych w klasie drugiej, wyniki próbnych matur, koncert charytatywny.
26.03.20131700Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną uczniów klas III w PLO, propozycje ocen, konsultacje dla pozostałych klas.
28.05.20131700Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w PLO i PG.
Spotkanie z uczniami klas pierwszych LO 2014-02-04 14:11
W czwartek 30 sierpnia 2012 roku o godz. 9:00 odbędzie się spotkanie dyrektora z uczniami klas pierwszych. Następnie spotkają się z wychowawcami w następujących salach:
KlasaWychowawcaSala
AGrzegorz Korbaś201
BSonia Wacław220
CEwa Mehlich104
DBeata Sokół109
EMaria Romanowska106
FMagdalena Wolna-Rumin117
GKrystyna Ozon204
HJolanta Guzik107
IEwa Łucyszyn4
SPatryk Fogel219
Podręczniki dla klas pierwszych liceum 2014-02-04 14:11
Lista podręczników dla uczniów klasy pierwszej liceum w roku szkolnym 2012/2013 .

UWAGA!
Kiermasz podręczników odbędzie się w dniach od 4 września do 7 września 2012 r.
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.