PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Rekrutacja 2019/2020 2019-06-19 14:14
Uwaga gimnazjaliści i absolwenci szkół podstawowych.
PRZECZYTAJ JUŻ TERAZ!!!
Jeśli zostaniesz przyjęty do naszego liceum, to w czasie składania oryginałów dokumentów, będziesz musiał podjąć decyzję, dotyczącą wyboru przedmiotów nauczanych na różnych poziomach w naszej szkole.
Tu dowiesz się więcej:
[ » Absolwenci gimnazjów ]
[ » Absolwenci szkół podstawowych ]
Języki w Dwójce 2019-05-27 05:03
Języki w Dwójce to nie tylko rozszerzenia! Zobacz, co więcej oferuje Ci Dwójka:
 
Język niemiecki - [ » egzamin DSD ]
 


 Język francuski 
 Egzamin 
 [ » DELF ] 
Rekrutacja 2019/2020 2019-05-13 14:12
Drodzy Kandydaci. Od 13 maja można logować się do systemu rekrutacyjnego.
Dla uczniów gimnazjów - [ » opolskie-pogim.edu.com.pl ]
Dla uczniów szkół podstawowych - [ » opolskie-posp.edu.com.pl ]
Przypominamy, że do klas dwujęzycznych (F) do 20.05 dodatkowo należy wypełnić wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej (dla gimnazjalistów: [ » [wniosek] ], dla uczniów szkół podstawowych: [ » [wniosek] ]) oraz wziąć udział w sprawdzianie kompetencji językowych w dniu 23 maja br.
Opisy klas w roku szkolnym 2019/2020 2019-05-13 06:45
Jesteś zainteresowany Dwójką? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o klasach? Jak co roku przedstawiamy nasze propozycje dotyczące klas. Miłej lektury :)
Klasy liceum 3-letniego (dla Absolwentów Gimnazjów).


Klasy liceum 4-letniego (dla Absolwentów Szkół Podstawowych).
Profile w Dwójce w roku szkolnym 2019/2020 2019-02-28 11:02
Trzyletnie liceum ogólnokształcące (dla Absolwentów Gimnazjów). Czteroletnie liceum ogólnokształcące (dla Absolwentów Szkół Podstawowych).
Wagary w dwójce 2019-02-28 10:31
Wszystkich zainteresowanych dalszą nauką w opolskiej „Dwójce” serdecznie zapraszamy na spotkania w murach naszej Szkoły. Zaproszenie kierujemy zarówno do gimnazjalistów, jak i uczniów szkół podstawowych.
21 marca 2019r. (czwartek) tradycyjnie zapraszamy uczniów na „Wagary w Dwójce”. Tego dnia macie możliwość spotkania ze starszymi koleżankami i kolegami- Licealistami z Dwójki. Będzie to również niepowtarzalna okazja bezpośredniego poznania wielu Nauczycieli, uczestniczenia w krótkich, prowadzonych przez nich zajęciach. Ponadto w szkolnej świetlicy będziecie mieć możliwość porozmawiania z Dyrekcją Szkoły o specyfice poszczególnych profili klas pierwszych oraz o zasadach rekrutacji do Szkoły.
To sprawdzony sposób by poznać swoją przyszłą Szkołę.
Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 2019-03-04 10:03
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej trzyletniego liceum ogólnokształcącego (dla Absolwentów Gimnazjów).

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego (dla Absolwentów Szkół Podstawowych).
Rekrutacja 2019/2020 2018-12-27 22:51
Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2019/2020.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji pojawią się po ogłoszeniu Zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty w tej sprawie.
[ » List Minister Edukacji do Rodziców ]
[ » Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 ]
[ » Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 ]
Rekrutacja 2019/2020 2018-09-10 12:23
Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
w celu usprawnienia procesu informowania o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 przekazuję w załączeniu specjalny plakat przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Niektórzy z Państwa mogli go już wcześniej otrzymać od swojego kuratora oświaty. Uprzejmie proszę, aby plakat został umieszczony w widocznym miejscu i był dostępny dla grupy uczniów zainteresowanych przyszłoroczną rekrutacją.
Jednocześnie informuję, że na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.
Uprzejmie proszę o przekazanie uczniom i rodzicom informacji o zakładce oraz zachęcenie ich do zapoznania się z jej zawartością.
Jestem przekonana, że dzięki współpracy z Państwem wszyscy uczniowie i ich rodzice zostaną w odpowiedni sposób poinformowani o zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. [ » Plakat_rekrutacja.pdf ]
Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
Archiwum rekrutacji 1970-01-01 01:00
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.