PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Ogłoszenie 2016-12-29 11:00
WYBÓR OFERTY
Do wszystkich Dostawców
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu podaje do publicznej wiadomości wybór najkorzystniejszej oferty.
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę pieczywa dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 3, 45-048 Opole. [ » Pełna treść ogłoszenia ]
Zapytanie ofertowe 2016-12-16 13:06
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/2016
na dostawę pieczywa dla stołówki
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu
ul. Kazimierza Pułaskiego 3 [ » Treść zapytania ]
Ogłoszenie 2016-12-16 12:10
WYBÓR OFERTY
Do wszystkich Dostawców
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu zawiadamia, że w dniu 16.12.2016r zakończono ocenę ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów spożywczych dla stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu. [ » Pełna treść ogłoszenia ]
Przetarg nieograniczony 2016-12-02 14:48
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu, ul. gen. K. Pułaskiego 3
(REGON: 160347099, NIP: 754-11-10-347)
ogłasza
p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y

na dostawę artykułów spożywczych dla stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu - w siedzibie szkoły (Opole, ul. gen. K. Pułaskiego 3) – nr sprawy ZSO Nr II/ZP/1/2016.
[ » Treść ogłoszenia ]
[ » Specyfikacja ]
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.