PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Ogłoszenie 2019-12-05 13:34
Dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Opolu, ul. gen. K. Pułaskiego 3
( REGON: 532397652, NIP: 754-11-10-347)
ogłasza
p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y

na dostawę Artykułów spożywczych dla stołówki Publicznego Liceum ogólnokształcącego Nr II w Opolu - w siedzibie szkoły ( Opole, ul. gen. K. Pułaskiego nr 3 ) - nr sprawy PLO Nr II/ZP/1/2019.
[ » Treść ogłoszenia ]
[ » Specyfikacja ]
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.