PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Projekt: „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” 2019-02-19 10:08
Zapraszamy uczniów do udziały w projekcie pt. „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”, którego głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów 5 szkół zawodowych oraz uczniów 7 opolskich liceów ogólnokształcących w mieście Opolu.
[ » Pełna informacja ].
Rekrutacja do projektu (staże i kursy zawodowe) trwa od 18 lutego do 26 lutego do godziny 14.00. Uczniowie, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie, wypełniają formularz zgłoszeniowy oraz ankietę preferencji (do pobrania ze strony projektu lub w pok.110), a następnie do 26 lutego składają dokumenty w pokoju 110 (u innowatora p. Ewy Michalskiej).
Więcej informacji można uzyskać u innowatora, p. Ewy Michalskiej, gab.110, e-mail: michalska@staszic.opole.pl
Pliki do pobrania:
[ » Pełna informacja ]
[ » Plakat ]
[ » Ankieta preferencji ]
[ » Formularz zgłoszeniowy ]
[ » Regulamin naboru w PLO II ]
Logiczny uczeń szkoły ponadgimnazjalnej 2017-09-28 11:16
Celem projektu jest rozwój III misji Uniwersytetu Opolskiego poprzez prowadzenie przez kadrę dydaktyczną uczelni zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje ogólnorozwojowe związanych z: krytycznym, samodzielnym myśleniem; poprawnym argumentowaniem; logiką oraz heurystyką w okresie 01.09.2017-30.06.2019, wśród 236 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Opola, z terenu miasta Rydułtowy oraz z terenu gminy Dobrzeń Wielki. W ramach projektu planowana jest organizacja zajęć trwających 30 godzin lekcyjnych dla jednej grupy uczniów, w ramach jednego roku szkolnego. W ramach jednej grupy w zajęciach będą mogli uczestniczyć uczniowie danej klasy, danego rocznika lub danej szkoły, w liczbie nie przekraczającej 20 osób.
[ » Więcej informacji [plik PDF] ]
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.