PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Logiczny uczeń szkoły ponadgimnazjalnej 2017-09-28 11:16
Celem projektu jest rozwój III misji Uniwersytetu Opolskiego poprzez prowadzenie przez kadrę dydaktyczną uczelni zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje ogólnorozwojowe związanych z: krytycznym, samodzielnym myśleniem; poprawnym argumentowaniem; logiką oraz heurystyką w okresie 01.09.2017-30.06.2019, wśród 236 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Opola, z terenu miasta Rydułtowy oraz z terenu gminy Dobrzeń Wielki. W ramach projektu planowana jest organizacja zajęć trwających 30 godzin lekcyjnych dla jednej grupy uczniów, w ramach jednego roku szkolnego. W ramach jednej grupy w zajęciach będą mogli uczestniczyć uczniowie danej klasy, danego rocznika lub danej szkoły, w liczbie nie przekraczającej 20 osób.
[ » Więcej informacji [plik PDF] ]
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.