PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Informacja dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli 2020-05-28 10:46
Informujemy o możliwości telefonicznego kontaktu z pedagogiem szkolnym pod numerem telefonu: 512 070 039. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach pracy pedagogów szkolnych wskazanych na rok szkolny 2019/2020 w zakładce "pedagog szkolny".
Agnieszka Sosnowska,
Natalia Skrocka
Telefony dla dzieci i młodzieży 2020-04-22 13:54
Zamieszczamy informację o działających ogólnopolskich telefonach dla dzieci i młodzieży, w przypadkach przemocy w rodzinie:
116 111 - Telefon zaufania działający 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu,
800 120 002 - Stowarzyszenie Niebieska Linia - Telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
Zespół psychologiczno-pedagogiczny PLO II
Jak radzić sobie w dobie koronawirusa 2020-04-09 12:08
Psycholog, pedagodzy i doradcy zawodowi 2020-03-22 21:15
Drodzy uczniowie i rodzice,
W związku z zaistniałą sytuacją i szczególnymi warunkami pracy w okresie od 12.03 do 25.03.2020 kontakt z psychologiem, pedagogami, doradcami zawodowymi w szczególnych sytuacjach i potrzebach przez e-dziennik.
Pozdrawiamy,
Joanna Meres-Soblik - psycholog
Natalia Skrocka - pedagog
Agnieszka Sosnowska - pedagog
Aleksandra Krzak - doradca zawodowy
Karina Sawulska - doradca zawodowy
Nauka zdalna 2020-03-28 14:31
Warsztaty antystresowe dla maturzystów 2020-03-04 10:32
"SPOKOJNIE, TO TYLKO MATURA!"
Zdajesz w tym roku maturę?
Chcesz zminimalizować stres?
Marzysz o sukcesie na maturze?
Weź udział w warsztatach, które zapewnią:
- obniżenie stresu maturalnego,
- efektywne radzenie sobie z sytuacją egzaminu maturalnego,
- opanowanie sztuki autoprezentacji.

Zgłoszenia przyjmujemy do 18.03.2020 r. w pokoju psychologa szkolnego i pedagoga szkolnego, II piętro. Termin warsztatów do uzgodnienia z chętnymi osobami.
Joanna Meres-Soblik - psycholog szkolny
Natalia Skrocka - pedagog szkolny
„MYŚLĘ, TWORZĘ, JESTEM” 2020-02-06 10:55
Warsztaty myślenia kreatywnego
„MYŚLĘ, TWORZĘ, JESTEM”
Przedstawiamy propozycję cyklu zajęć warsztatowych dla uczniów klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II w Opolu. Celem warsztatów jest wzmacnianie umiejętności twórczych, kreatywnego myślenia oraz rozwijania uzdolnień i wyobraźni. Podstawą zajęć kreatywności są zabawy integracyjne, improwizacje i doskonalenie technik kreatywnego myślenia. Na współczesnym rynku pracy kreatywność jest cechą, której poszukuje się niemalże we wszystkich zawodach. Dla pracodawców oznacza ona nieszablonowe radzenie sobie z problemami.
Cel zajęć:
Głównym celem jest rozwijanie uzdolnień i wspieranie postawy twórczej oraz umiejętności emocjonalnych i społecznych. W tym:
 1. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa- podstawowego warunku w procesie twórczego myślenia.
 2. Rozwijanie sprawności twórczego myślenia:
  1. nowatorskie pomysły,
  2. doskonalenie giętkości i oryginalności myślenia,
  3. rozwijanie sprawności myślenia dywergencyjnego,
  4. odczuwanie radości tworzenia.
 3. Twórcze rozwiązywanie problemów:
  1. przełamywanie stereotypów w myśleniu,
  2. przezwyciężanie przeszkód.
 4. Wzbogacanie wyobraźni.
 5. Pozytywne wzmacnianie sfery emocjonalnej (w tym poczucia własnej wartości).
 6. Doskonalenie sprawności komunikacji w grupie, współpracy z grupą, sprawności interpersonalnych.
 7. Rozwijanie otwartości i wrażliwości na innych ludzi.
 8. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Czas trwania zajęć 3 spotkania po 45 minut
Istnieje możliwość przedłużenia cyklu zajęć, jak również utworzenia stałej „ grupy rozwoju” dla uczniów zdolnych- jeśli będzie takie zapotrzebowanie w naszym środowisku szkolnym.
Liczba uczniów w grupie Do 8. uczniów w grupie warsztatowej.

Metody pracy:
Metody warsztatowe, z uwzględnieniem aktywności własnej uczniów: zabawy psychologiczne, rundka, praca indywidualna, praca w podgrupach, rysunek, pantomima, burza mózgów.
Prowadzący zajęcia:
Zajęcia będą prowadzone przez psychologa szkolnego- Joannę Meres- Soblik oraz pedagoga szkolnego- Agnieszkę Sosnowską.
Chętnych informujemy, że zapisów dokonywać można w godzinach pracy psychologa i pedagoga podanych na stronie internetowej, w zakładce psycholog i pedagog szkolny, w pokoju 224 lub 225, II piętro. Terminy zajęć są do uzgodnienia z grupą chętnych uczniów.
Serdecznie zapraszamy
Godziny pracy w roku szkolnym 2019/2020 2020-03-04 09:50
W roku szkolnym 2019/2020 pedagodzy szkolni przyjmują codziennie w godzinach:
  mgr NATALIA SKROCKA mgr AGNIESZKA SOSNOWSKA
Poniedziałek 12:00 - 17:00 - - -
Wtorek 11:00 – 17:30 13:00 - 16:00
Środa 8:00 – 12:30 13:00 - 16:00
Czwartek 11:00 – 17:00 - - -
Piątek - - - 8:00 – 13:00
Turniej Wiedzy Psychologicznej 2018-10-25 12:11
XI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej
W październiku rusza XI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej, organizowanego przez magazyn „Charaktery”. Na zwycięzców czekają indeksy na psychologię!
Tegoroczna edycja Turnieju rozpoczyna się 1 października. Od uczestników będzie wymagana m.in. znajomość wybranych artykułów publikowanych w „Charakterach” – oraz książki Ja i inni. Uczniowie najpierw sprawdzą swoją wiedzę podczas eliminacji online. 100 osób z najlepszymi wynikami przejdzie do finału, który odbędzie się 30 marca 2019 roku w Warszawie. Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody: nagrody rzeczowe, stypendia oraz – dzięki porozumieniu z Uniwersytetem Jagiellońskim – 3 indeksy na stacjonarne studia magisterskie na kierunku psychologia w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ.
Do udziału w Turnieju zapraszamy uczniów szkół średnich – zainteresowani uczestnictwem w konkursie powinni zgłosić się do swojego nauczyciela, pedagoga lub psychologa szkolnego, którzy formalnie zgłoszą kandydatów z danej szkoły. Każda szkoła biorąca udział w Turnieju będzie mogła skorzystać z 50-procentowego rabatu na zakup książki Ja i inni oraz rocznej prenumeraty „Charakterów”.
Zgłoszenia do konkursu przyjmują psycholog szkolny Joanna Meres-Soblik oraz pedagog szkolny Agnieszka Sosnowska – gabinety psychologa i pedagoga na drugim piętrze.
Termin zgłoszenia do końca grudnia
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.