PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Klasa akademicka SGH 2018-03-05 07:54
Od kwietnia 2016 r. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Opolu współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie w ramach programu Klasa akademicka SGH. Szkoła Główna Handlowa objęła patronatem klasy z wyróżniających się szkół ponadgimnazjalnymi w Polsce. Aktualnie SGH współpracuje w ramach programu z 55 szkołami z Polski, w tym, jako jedynym z województwa opolskiego, naszym liceum. Udział w Programie stwarza uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Program pozwala także poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej.

W ramach Programu organizowane są dla uczniów zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie Szkoły. Wykłady odbywają się także formie webinarium. Dodatkowo dla uczniów klas akademickich SGH uczelnia udostępniła materiały w formie e-learningowej. Program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH, czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.

Klasy w PLO II w Opolu objęte patronatem SGH:
 • Rok szkolny 2016/2017 klasa 1A
 • Rok szkolny 2017/2018 klasa 1 I
 • Rok szkolny 2018/2019 – kontynuacja klasa 2 I oraz nowoutworzona klasa 1 I
Działania zrealizowane w klasach akademickich LO II:
 • Maj 2016: Wykład w szkole „Zarządzanie organizacją w turbulentnym środowisku”
 • Maj 2016: Warsztaty w szkole „ Analiza otoczenia firmy - Studium przypadku polskiego przedsiębiorstwa”
 • Listopad 2016: Dzień SGH – wykłady i warsztaty z tematyki „Państwo a gospodarka” i „Nierówności w gospodarce” prowadzone przez pracownika dydaktycznego SGH oraz absolwenta LO II, aktualnie studenta SGH, Michała Kulbackiego
 • Marzec 2017:udział w Dniu Otwartych Drzwi SGH grupy 20 uczniów z klasy akademickiej, udział w wykładach, pokazach, spotkania z przedstawicielami Studenckich Kół Naukowych
 • Od października 2017: Korzystanie z zasobów e-learningowych przeznaczonych dla klas akademickich – Projekt kafeteria edukacyjna dla uczniów klas akademickich SGH
 • Grudzień 2017: Wykład i warsztaty w szkole „Modelowanie biznesowe”
 • Styczeń 2018: Udział w konkursach organizowanych przez studenckie koła naukowe SGH, np. konkurs High School Business Challenge (SKN Biznesu), Energetyczny Konkurs dla licealistów (SKN Energetyki)
 • W marcu 2018 planowany jest udział w webinarium nt. Jak oszczędzać, aby być bogatym?
Uniwersytet Opolski - Wydział Ekonomiczny 2014-05-24 12:45
W dniu 24 marca 2014 r. w Opolu Władze Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego podpisały porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu.
Wydział Ekonomiczny reprezentowała Pani Dziekan – prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska, a Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II Pan Dyrektor – mgr Aleksander Iszczuk.
W ramach zawartego porozumienia Strony zadeklarowały współpracę w zakresie:
 1. rozwoju kontaktów w sferze działań dydaktycznych pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym a Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr II,
 2. prowadzenia wymiany doświadczeń w zakresie nauczania oraz popularyzacji twórczych działań młodzieży,
 3. stworzenia warunków dla rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży na poziomie szkoły średniej, w szczególności w zakresie przedmiotów ekonomicznych,
 4. umożliwienia wymiany doświadczeń w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wspomagania ich rozwoju naukowego przez pracowników dydaktyczno-naukowych Wydziału Ekonomicznego,
 5. popularyzacji nauk ekonomicznych wśród uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II,
 6. umożliwiania uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II udziału w wybranych zajęciach akademickich prowadzonych przez pracowników naukowych oraz studentów na terenie Wydziału Ekonomicznego,
 7. koordynacji współpracy młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II z kołami naukowymi działającymi na Wydziale Ekonomicznym,
 8. działań promocyjnych podejmowanych na Wydziale Ekonomicznym oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II,
 9. organizowanych szkoleń, zajęć warsztatowych, seminariów i konferencji naukowych.
Uczniowie naszej szkoły, aktualni finaliści i laureaci Olimpiady Ekonomicznej i Olimpiady Przedsiębiorczości, nie zwlekali i już w dniu podpisania umowy uczestniczyli w wykładach ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym. Skorzystali także z możliwości spotkania się z profesorami na konsultacjach indywidualnych.

[ » ekon.uni.opole.pl/ ]
WSB w Opolu 2014-05-24 12:45
Od roku szkolnego 2011/2012 ZSO II w Opolu współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu Oddział w Opolu. Dzięki zawartemu porozumieniu uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez WSB podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Przedsiębiorczości czy Tygodnia Kariery. Nasi uczniowie biorą także udział w konkursach organizowanych przez WSB (ostatnio w konkursie Mój pomysł na biznes turystyczny). WSB rokrocznie honoruje promesą zwalniająca z opłaty za studia najlepszego absolwenta - ekonomistę. Na życzenie naszych uczniów organizuje gry edukacyjne oraz spotkania z ciekawymi ludżmi.

[ » www.wsb.pl/opole/ ]
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.