PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Uniwersytet Opolski - Wydział Ekonomiczny 2014-05-24 12:45
W dniu 24 marca 2014 r. w Opolu Władze Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego podpisały porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu.
Wydział Ekonomiczny reprezentowała Pani Dziekan – prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska, a Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II Pan Dyrektor – mgr Aleksander Iszczuk.
W ramach zawartego porozumienia Strony zadeklarowały współpracę w zakresie:
  1. rozwoju kontaktów w sferze działań dydaktycznych pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym a Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr II,
  2. prowadzenia wymiany doświadczeń w zakresie nauczania oraz popularyzacji twórczych działań młodzieży,
  3. stworzenia warunków dla rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży na poziomie szkoły średniej, w szczególności w zakresie przedmiotów ekonomicznych,
  4. umożliwienia wymiany doświadczeń w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wspomagania ich rozwoju naukowego przez pracowników dydaktyczno-naukowych Wydziału Ekonomicznego,
  5. popularyzacji nauk ekonomicznych wśród uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II,
  6. umożliwiania uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II udziału w wybranych zajęciach akademickich prowadzonych przez pracowników naukowych oraz studentów na terenie Wydziału Ekonomicznego,
  7. koordynacji współpracy młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II z kołami naukowymi działającymi na Wydziale Ekonomicznym,
  8. działań promocyjnych podejmowanych na Wydziale Ekonomicznym oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II,
  9. organizowanych szkoleń, zajęć warsztatowych, seminariów i konferencji naukowych.
Uczniowie naszej szkoły, aktualni finaliści i laureaci Olimpiady Ekonomicznej i Olimpiady Przedsiębiorczości, nie zwlekali i już w dniu podpisania umowy uczestniczyli w wykładach ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym. Skorzystali także z możliwości spotkania się z profesorami na konsultacjach indywidualnych.

[ » ekon.uni.opole.pl/ ]
WSB w Opolu 2014-05-24 12:45
Od roku szkolnego 2011/2012 ZSO II w Opolu współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu Oddział w Opolu. Dzięki zawartemu porozumieniu uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez WSB podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Przedsiębiorczości czy Tygodnia Kariery. Nasi uczniowie biorą także udział w konkursach organizowanych przez WSB (ostatnio w konkursie Mój pomysł na biznes turystyczny). WSB rokrocznie honoruje promesą zwalniająca z opłaty za studia najlepszego absolwenta - ekonomistę. Na życzenie naszych uczniów organizuje gry edukacyjne oraz spotkania z ciekawymi ludżmi.

[ » www.wsb.pl/opole/ ]
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.