PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Język niemiecki 2014-02-04 13:55
Egzamin DSD II 2016-05-24 12:31
Am 27.4.2016 fand die feierliche Übergabe der DSD 2 Diplome in Olesno statt. Ca. 150 Schüler aus der Region erhielten hier ihr Diplom, darunter auch 31 Schüler des Zweiten Lyzeums Opole.
 
Egzamin DSD II 2016-01-18 17:08
Po raz 18 w tym roku 33 osoby z naszego liceum zdawały egzamin Języka Niemieckiego II Stopnia (poziom C1) Konferencji Ministrów Oświaty Republiki Federalnej Niemiec (Deutsches Sprachdiplom) DSD II.
2 grudnia odbyła się część pisemna, złożona z zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu, oraz czytania, ponadto zdający musieli na podstawie artykułu i krótkiej statystyki napisać rozprawkę o tematyce sportowej.
Do części ustnej licealiści stanęli w dniach 7.,8.,9. grudnia. Szkolnej komisji egzaminacyjnej przewodniczyła pani Grit Gamlin oddelegowana przez Niemiecką Centralę Szkolnictwa Zagranicznego, aby przygotowywać i koordynować przebieg egzaminu. W ciągu 20 minut uczniowie musieli zaprezentować swoje umiejętności językowe oraz wiedzę na wybrany przez siebie temat np.: Czy Unia Europejska powinna subwencjonować żywność genetycznie modyfikowaną, Czy powinno się finansować badania kosmosu, Czy powinno się zezwolić na zdawanie prawa jazdy w wieku 16 lat, Czy sport elektroniczny może być dyscypliną olimpijską.
W tym roku do komisji egzaminującej dołączyła pani Sabine Haake, konsul niemiecki w Opolu, która w dniu 9. grudnia odwiedziła naszą szkolę. Pani konsul z uznaniem wyraziła się o bardzo wysokim poziomie wiedzy i umiejętności językowych zdających.
Do egzaminu uczniowie przygotowywali się przez trzy lata podczas lekcji języka niemieckiego oraz innych przedmiotów nauczanych w j. niemieckim np.: wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości, geografii, fizyki.
Zadania części pisemnej sprawdzane są przez niemieckich egzaminatorów, zatem na wyniki uczniowie muszą czekać aż do wiosny 2016, a dyplomy zostaną uroczyście wręczone w kwietniu.
DSD II 2015-05-09 14:21
Diese Schüler erhielten in diesem Schuljahr das Sprachdiplom auf dem Niveau B2/ C1.
DSD II - informacje 2014-10-07 12:15
  1. Czym jest DSD?
  2. DSD (Deutsches Sprachdiplom) jest świadectwem znajomości języka niemieckiego, oferowanym na całym świecie. Egzamin może być zdawany na różnych poziomach (u nas w szkole B1/C2), organizowany jest przez Centralę Szkolnictwa Zagranicznego w Niemczech.

  3. Po co?
  4. DSD nie jest tylko certyfikatem, ale całym programem nauczania realizowanym w naszej szkole. Daje szerokie możliwości doskonalenia języka. Obecnie w Polsce działa 80 szkół, które przygotowują do egzaminu DSD, uznawanego w 65 krajach na całym świecie.

  5. Jak wygląda egzamin?
  6. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Do części pisemnej należy czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu oraz komunikacja pisemna (wypracowanie). Część ustna polega na przygotowaniu i przedstawieniu własnej prezentacji multimedialnej na wybrany przez siebie temat.

  7. Jak się przygotować?
  8. Nowoczesne zajęcia z języka niemieckiego całkowicie poświecone są na rzetelne przygotowanie się do egzaminu DSD. Lekcje prowadzone są przez tzw. native speakera, w małych grupach, co umożliwia lepszą komunikacje miedzy uczniami a nauczycielem. W czasie zajęć prowadzimy dyskusje i debaty, realizujemy ciekawe projekty na rożne tematy. Dla osób nie uczęszczających do klas bilingualnych, prowadzony jest dodatkowy kurs z języka niemieckiego, przygotowujący do DSD.

  9. Przyszłość z DSD
  10. Certyfikat jest uznawany przez wszystkie polskie jak i niemieckie uczelnie. Daje możliwość bezproblemowego podjęcia studiów w Niemczech. Jest także przydatny przy poszukiwaniu pracy lub praktyk, ponieważ wielu pracodawcom zależy na wysokim poziomie znajomości języka obcego.
[ » Dodatkowe informacje ]
DSD II - opinie 2014-02-04 13:55
To myślą absolwenci LO Nr II o DSD II:
Jako absolwentka LO Nr II z certyfikatem DSD mogę z własnego doświadczenia potwierdzić, że kurs DSD to solidne przygotowanie do studiów w Niemczech. Sama studiuję prawo gospodarcze na uniwersytecie w Mannheim i jestem pewna, że bez wiedzy i umiejętności, jakie zdobyłam podczas przygotowywań do egzaminu DSD, nie byłabym w stanie poradzić sobie ze zrozumieniem i stosowaniem fachowego (prawniczego) języka niemieckiego. Te zajęcia to nie tylko sama nauka niemieckiego. To przede wszystkim nauka używania języka obcego. Bez umiejętności słuchania ze zrozumieniem i pisania własnych tekstów, każdy wykład na studiach byłby porażką, a techniki prezentacji przydają się podczas pracy w grupach i referowaniu projektów.
Już samo posiadanie takiego dokumentu otwiera wiele furtek. Certyfikat DSDII dopuszcza uczniów, którzy nie mają obywatelstwa niemieckiego, do studiów w Niemczech, ułatwia zdobycie pracy w krajach niemiecko-języcznych i czasem pomaga w załatwieniu formalności, w sytuacjach, gdy urzędnicy nieprzychylnie traktują obcokrajowców. Osobom, które studiują w Polsce, certyfikat DSD może zostać potraktowany jako zaliczenie przedmiotu i tym samym zwolnić je z zajęć języka obcego.
Wszystkim, którzy mają możliwość przystąpienia do egzaminu DSDII radzę, aby z niej skorzystali, bo na prawdę warto.
Powodzenia!
Justyna Urbatzka

Nazywam się Monika Wieszała i w roku szkolnym 2011/12 zdawałam egzamin DSD II. Przygotowania do ukończenia tego certyfikatu trwały długo. Wiązały się z wieloma ćwiczeniami językowymi, uczeniem słówek oraz pisaniem niezliczonych wypracowań. Jednakże korzyści z posiadanie tego certyfikatu wynagrodziły wniesiony wysiłek.
Mając ukończone DSD II na poziomie C1 mogłam bezproblemowo rekrutować się na studia na obszarze całych Niemiec, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Dyplom jest dla tego kraju gwarancją władania językiem niemieckim na poziomie bardzo wysokim, niemalże dorównującym językowi ojczystemu. Dzięki dobrym wynikom maturalnym oraz certyfikatowi dostałam miejsce na uniwersytecie Humboldta w Berlinie, na kierunkach pedagogika wczesnoszkolna oraz germanistyka.
Po trzech latach studiów, mogę każdemu licealiście zainteresowanemu rozpoczęciem edukacji w kraju niemieckojęzycznym, zdawanie tego egzaminu polecić.


Rafał Bochen - obecnie studiuje medycynę w Lipsku.

Deutsches Sprachdiplom (DSD II) to certyfikat z języka niemieckiego, który przydaje się w wielu sytuacjach życiowych - począwszy od studiów, a skończywszy na życiu prywatnym.
Jednym z warunków studiowania na uczelniach wyższych w Niemczech jest znajomość języka, którą poświadcza m.in. DSD II. Jeżeli dysponujemy owym dokumentem, nie musimy zdawać żadnych egzaminów wstępnych sprawdzających naszą umiejętność posługiwania się j. niemieckim. Zaoszczędza to nam nie tylko wiele czasu, ale również stresu i pieniędzy.
Niektóre kierunki (np. Prawo, Medycyna) kończą się egzaminem państwowym, a warunkiem przystąpienia do niego jest właśnie certyfikat językowy. Staż i praktyki to na studiach niemal codzienność. Starając się o nie, warto wspomnieć w CV, liście motywacyjnym o tym dokumencie. Z doświadczenia wiem, ze robi to duże wrażenie na pracodawcach podczas rozmów kwalifikacyjnych.
Jedną z części DSD egzaminu ustnego jest prezentacja wybranego tematu, do której przygotowujemy się podczas kursu. Te ćwiczenia są, moim zdaniem, bardzo cenną umiejętnością, którą wielokrotnie wykorzystuję na przykład na studiach.
Obecnie nie wyobrazam sobie życia bez DSD. Z tym certyfikatem życie jest łatwiejsze, dlatego zachęcam do jego zdawania!
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.