PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Matura z informatyki 2020-05-30 23:00
Informacje dla Absolwentów zdających egzamin maturalny z informatyki.
[ » [Więcej informacji] ]
Sale 2020-05-29 14:16
Bezpieczeństwo podczas egzaminu maturalnego 2020-05-19 09:35
Drodzy Maturzyści,
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania m.in. egzaminu maturalnego w 2020 r.
W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni.
Komunikat i materiały są dostępne na stronie MEN [ » www.gov.pl/web/edukacja ]
Matura 2020 - nowy harmonogram 2020-05-06 15:03
Tegoroczni Absolwenci!
Oczekujemy rozwiązań prawnych dotyczących przeprowadzania tegorocznych egzaminów maturalnych - liczymy na to, że nowe procedury wskażą nam m.in.kierunek dalszych działań związanych z wręczeniem Wam świadectw. Chcielibyśmy uroczyście wręczyć Wam świadectwa - ale także listy gratulacyjne dla Waszych Rodziców, książki oraz bilanse. Bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w tej kwestii.
Kochani!
Proszę śledźcie informacje na stronie szkoły - tam zamieścimy wszelkie zmiany dotyczące matur - przydziału sal, procedur. Tymczasem życzymy siły do nauki!
Dyrekcja PLO nr II w Opolu


[ » Aktualny harmonogram egzaminu maturalnego 2020 ]
Link do strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - [ » www.oke.wroc.pl ] , gdzie można znaleźć informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020.
Link do strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - [ » www.cke.gov.pl ]
Matura 2020 2020-01-14 10:39
Link do strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - [ » www.oke.wroc.pl ] , gdzie można znaleźć informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020.

Wiadomości związane z egzaminem maturalnym w 2019 roku:
[ » Harmonogram egzaminu maturalnego 2020 ]
[ » Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego ]
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.