PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Olimpiady i ich opiekunowie w roku szkolnym 2018/19 2018-10-22 12:15
 OLIMPIADAOPIEKUNSALATermin szkolnych eliminacjiadres str. internetowej
1.ARTYSTYCZNAMaria BitkaXIwww.olimpiada-artystyczna.pl/
2.FILIZOFICZNAJolanta Toll206Praca pisemna do XIIwww.ptfilozofia.pl
www.olimpiada.ptfilozofia.pl/index.html
3.LITERATURY i JĘZYKA POLSKIEGOJoanna Nazarkiewicz1Praca pisemna XIwww.olijp.pl
4.JĘZYKA ANGIELSKIEGOJoanna Burdzińska04XIwww.wsjo.pl/oja
5.JĘZYKA FRANCUSKIEGO Aleksandra Uchnast220XIwww.ojf.org.pl
6.Języka Hiszpańskiegozlikwidowanawww.ojh.edu.pl
7.JĘZYKA NIEMIECKIEGOD. PlochS. Wacław201XIwww.wsjo.pl/podstrony/id=65
8.JĘZYKA ROSYJSKIEGOElżbieta SławińskaczytelniaXIwww.ir.uw.edu.pl
9.J. ŁACIŃSLIEGO I KUL. ANTYCZNEJAnna LedwolorzczytelniaXI praca pisemnawww.olimpjezlac.wordpress.com
10.LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJKrzysztof Sobków217XIwww.fmw.uni.wroc.pl/lingw
11.MATEMATYCZNAMaria Romanowska106Do 4 X – I seria zadańwww.om.edu.pl
12.INFORMATYCZNARyszard Lisoń114Do 15 X – I seria zadańwww.oi.edu.pl/php/show.php
13.ASTRONOMICZNA i ASTROFIZYCZNABeata Kołodziej215do 5 X- I seria zadańwww.planetarium.edu.pl/oa.htm
14.FIZYCZNADorota Bacławska216XIwww.kgof.edu.pl
15.CHEMICZNABeata Sokół109Xwww.olchem.edu.pl
16.BIOLOGICZNAJoanna Tokar2IPraca badawczawww.olimpbiol.uw.edu.pl
17.WIEDZY EKOLOGICZNEJKatarzyna Duczmal102Iwww.owe.com.pl
18.WIEDZY o ŻYWIENIUBarbara Besztak-Tomiczak102XIwww.olimpiadawiedzyozywieniu.pl/
19.Wiedzy o Żywieniu i ŻywnościBarbara Besztak-Tomiczak102XIwww.olimpiadawiedzyozywieniu.pl
20.GEOGRAFICZNAKrystyna Ozon204praca badawcza XIwww.olimpiadageograficzna.edu.pl
21.HISTORYCZNAMarcin Wietrzniok17praca badawcza Xwww.olimpiadahistoryczna.pl
22.Dzieje oręża i żołnierza polskiegoMarcin Wietrzniok17XIolimpiadalosyzolnierza.pl/
23.Wiedzy o Polsce i Świecie WspółczesnymPrzemysław Jędrychowski14XIwww.owpsw.edu.pl/
24.WIEDZY o PAŃSTWIE i PRAWIEPiotr Zamelski04Iwww.olimpiada.wspia.eu
25.Wiedzy o PrawiePiotr Zamelski04XIwww.olimpiadaprawa.republika.pl
26.O Wiedzy o Prawach Człowieka we Współ. Św.Piotr Zamelski04http://coptiosh.eu/owopc
27.Ogólnopol. Olimp Wiedzy o SpołeczeństwieCelina Tomaszewska16Ihttp://coptiosh.eu/owos
28.WIEDZY o INTEGRACJI EUROPEJSKIEJCelina Tomaszewska16Xwww.kul.pl/olimpiada-wiedzy-o-integracji-europejskiej,art_25899.html
29.OLIMPIADA SOLIDARNOŚCIIwona Kozak14xOlimpiadasolidarnosci.pl/regulamin
30.TEOLOGII KATOLICKIEJJoanna JabłońskaIhttp://otk.teolog.pl
31.Misyjna Olimpiada Znajomości AfrykiMałgorzata Kaleta205Xwww.olimpiada.uksw.edu.pl
32.Olimpiada „Myśl Jana Pawła II”Witold TrawkaXIwww.kuratorium.bialystok.pl/wazne/ogolnopolski-konkurs-mysli-jana-pawla-ii-papieza-slowianina.html
33.WIEDZY EKONOMICZNEJEwa Michalska110XIwww.owe.pte.pl
34.PRZEDSIĘBIORCZOŚCIEwa Michalska110XIIwww.olimpiada.edu.p
35.Olimpiada Przedsiębiorczości i ZarządzaniaEwa Michalska110XIIwww.olimpiada.pcz.zip.pl
36.Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu KarierąEwa Michalska110XIIwww.sdsiz.pl
37.Ogólnopolska Olimp. LogistycznaEwa Michalska Małgorzata Kaleta110Xwww.szkolysrednie.wsl.com.pl/ogolnopolska-olimpiada-logistyczna
38.Olimpiada MedialnaLucyna Rudnik114XIwww.olimpiada-medialna.edu.pl/
39.Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji SpołecznejJolanta Toll206XIhttps//come.uw.edu.pl/node
40.Olimpiada o Diamentowy Indeks AGHEwa Ferens-Mrocheń Dorota Bacławska Krystyna Ozon Maria Romanowska209216204106xwww.diament.agh.edu.pl/
41.Olimpiada o Złoty Indeks Politechniki ŚląskiejXwww.zlotyindeks.pl
42.Olimpiada StatystycznaJolanta Guzik107Xhttps://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna
43.Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCKTomasz Rogoziewicz06IVhttp://pierwszapomoc.pck.org.pl/index.php/ct-menu-item-16
44Olimpiada Wiedzy o Wartościach w SporcieGrzegorz FilipowskiI--
45.Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Katarzyna PawliszynIwww.olimpiada.pck.org.pl/pl/site.html
Olimpiady i ich opiekunowie w roku szkolnym 2017/18 2018-10-22 01:28
 OLIMPIADAOPIEKUN
1.ARTYSTYCZNAMaria Bitka
2.FILIZOFICZNAJolanta Toll
3.LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGOJoanna Nazarkiewicz
4.JĘZYKA ANGIELSKIEGOJoanna Burdzińska
5.JĘZYKA FRANCUSKIEGO Aleksandra Uchnast
6.JĘZYKA HISZPAŃSKIEGOzlikwidowana
7.JĘZYKA NIEMIECKIEGODaniela Ploch
Sonia Wacław
8.JĘZYKA ROSYJSKIEGOElżbieta Sławińska
9.J. ŁACIŃSKIEGO I KUL. ANTYCZNEJAnna Ledwolorz
10.LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJK. Sobków, B. Jaros, B. Owczar
11.MATEMATYCZNAMaria Romanowska
13.INFORMATYCZNARyszard Lisoń
14.ASTRONOMICZNA i ASTROFIZYCZNABeata Kołodziej
15.FIZYCZNADorota Bacławska
16.CHEMICZNABeata Sokół
17.BIOLOGICZNAJoanna Tokar
18.WIEDZY EKOLOGICZNEJAleksandra Kruczek
19.WIEDZY o ŻYWIENIUBarbara Besztak-Tomiczak
20.WIEDZY o ŻYWIENIU i ŻYWNOŚCIBarbara Besztak-Tomiczak
21.GEOGRAFICZNAKrystyna Ozon
22.HISTORYCZNAMarcin Wietrzniok
23.Dzieje oręża i żołnierza polsMarcin Wietrzniok
24.Wiedzy o Polsce i Świecie WspółczesnymPrzemysław Jędrychowski
25.WIEDZY o PRAWACH CZŁOWIEKA we wsp. świeciePiotr Zamelski
26.WIEDZY o PAŃSTWIE i PRAWIEPiotr Zamelski
27.Olimpiada Wiedzy o PrawiePiotr Zamelski
28.Ogólnopol. Olimp Wiedzy o SpołeczeństwieCelina Tomaszewska
29.WIEDZY o INTEGRACJI EUROPEJSKIEJCelina Tomaszewska
30.TEOLOGII KATOLICKIEJJ. Jabłońska
31.Misyjna Olimpiada Znajomości AfrykiMałgorzata Kaleta
32.Olimpiada „Myśl Jana Pawła II”Witold Trawka
33.WIEDZY EKONOMICZNEJEwa Michalska
34.PRZEDSIĘBIORCZOŚCIEwa Michalska
35.Olimpiada Przedsiębiorczości i ZarządzaniaEwa Michalska
36.Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu KarierąEwa Michalska
37.Ogólnopolska Olimpiada LogistycznaEwa Michalska, Małgorzata Kaleta
38.Olimpiada MedialnaLucyna Rudnik
39.Olimpiada o Diamentowy Indeks AGHEwa Ferens-Mrocheń, Dorota Bacławska, Krystyna Ozon, Maria Romanowska
40.Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCKTomasz Rogoziewicz
41.Olimpiada Wiedzy o Wartościach w SporcieMariusz Denisiewicz
42.Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Katarzyna Pawliszyn
Koła przedmiotowe w roku szkolnym 2015/16 2015-10-15 07:29
PRZEDMIOTPROWADZĄCYSALATERMIN
język hiszpańskiAgnieszka Bączkowska7l. 9
język rosyjskiElżbieta Sławińska6
6
środa l. 9
czwartek l. 9
język włoskiJoanna Szczurkowska04piątek l.4
astronomia PGBeata Kołodziej216poniedziałek l. 10
matematyka PGJoanna Stasch209środa l. 8
matematyka PGKrzysztof Sobków105czwartek l. 8
Koła zainteresowań w roku szkolnym 2015/16 2015-10-15 08:27
KOŁOPROWADZĄCYSALATERMIN
Teatr w j. francuskim Grażyna Wąsowicz218środa l. 9
artystyczneJoanna Jabłońska132czwartek l. 9
dziennikarskieLucyna Rudnik 116czwartek l. 8
ekonomiczneEwa Michalska 107czwartek l. 8
fotograficzneKatarzyna ZającSAFczwartek l. 9
strzeleckieTomasz RogoziewiczPSP 5wtorek l. 10
czwartek l. 10
drużyn ratowniczych Tomasz Rogoziewicz06wtorek l. 9
europejskieKarina Sawulska224środa l. 9
Olimpiady i ich opiekunowie w roku szkolnym 2015/16 2015-09-15 01:14
 OLIMPIADAOPIEKUNSALATermin szkolnych eliminacji
1.ARTYSTYCZNAMaria Bitka117XI
2.FILIZOFICZNAJolanta Toll206Praca pisemna do XII
3.LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGOJoanna Nazarkiewicz1Praca pisemna XI
4.JĘZYKA ANGIELSKIEGOJoanna Fojtar
Andrzej Kluska
221
220
XI
5.JĘZYKA FRANCUSKIEGO Aleksandra Uchnast217XI
6.JĘZYKA HISZPAŃSKIEGOAgnieszka Bączkowska205XI
7.JĘZYKA NIEMIECKIEGODaniela Ploch
Sonia Wacław
201XI
8.JĘZYKA ROSYJSKIEGOElżbieta SławińskaczytelniaXI
9.J. ŁACIŃSKIEGO I KUL. ANTYCZNEJAnna LedwolorzX - praca pisemna
10.LINGWISTYCZNAK. Sobków, B. Jaros, B. Owczar07/ 202XI
11.MATEMATYCZNAMaria Romanowska106Do 4 X – I seria zadań
12.Ogólnopol. Olimp. Logiczno-MatematycznaKrzysztof Sobków107
13.INFORMATYCZNARyszard Lisoń114Do 15 X – I seria zadań
14.ASTRONOMICZNABeata Kołodziej215do 5 X - I seria zadań
15.FIZYCZNAGrzegorz Korbaś215XI
16.CHEMICZNABeata Sokół109X
17.BIOLOGICZNAJoanna Tokar2I - Praca badawcza
18.WIEDZY EKOLOGICZNEJKatarzyna Duczmal102I
19.WIEDZY o ŻYWIENIUBarbara Besztak-TomiczakXI
20.WIEDZY o ŻYWIENIU i ŻYWNOŚCIBarbara Besztak-TomiczakXI
21.GEOGRAFICZNA i NAUTOLOGICZNAKrystyna Ozon204praca badawcza X
22.HISTORYCZNAJulita Kiełbasa17praca badawcza X
23.Dzieje oręża i żołnierza polsMarcin Wietrzniok16XI
24.Wiedzy o Polsce i Świecie WspółczesnymPrzemysław Jędrychowski14XI
25.WIEDZY o PAŃSTWIE i PRAWIEPiotr Zamelski04I
26.Olimpiada Wiedzy o PrawiePiotr Zamelski04XI
27.Europejska Olimpiada Społeczno-PrawnaJulita Kiełbasa
Piotr Zamelski
17
04
XI
28.Ogólnopol. Olimp Wiedzy o SpołeczeństwieCelina Tomaszewska17I
29.WIEDZY o INTEGRACJI EUROPEJSKIEJCelina Tomaszewska16X
30.TEOLOGII KATOLICKIEJJ. Jabłońska, Witold TrawkaI
31.Misyjna Olimpiada Znajomości AfrykiMałgorzata Kaleta, Mariusz Denisiewicz204X
32.WIEDZY EKONOMICZNEJEwa Michalska110X
33.PRZEDSIĘBIORCZOŚCIEwa Michalska110XII
34.Wiedzy o Zarządzaniu KarierąEwa Michalska110XII
35.Ogólnopolska Olimpiada LogistycznaEwa Michalska, Małgorzata Kaleta110X
36.Olimpiada MedialnaLucyna Rudnik, Marta Koperska114XI
37.Olimpiada o Diamentowy Indeks AGHEwa Ferens-Mrocheń, Dorota Bacławska, Krystyna Ozon, Maria Romanowska209, 216, 204, 106
38.Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCKTomasz Rogoziewicz06IV
Koła przedmiotowe w roku szkolnym 2014/15 2014-10-20 10:50
PRZEDMIOTPROWADZĄCYSALATERMIN
język hiszpańskiAgnieszka Bączkowska6środa 15:00
język łacińskiAnna Ledwolorz  czwartek 14:15
język niemieckiKarina Walecko201poniedziałek 15:00
język rosyjskiElżbieta Sławińska2
czytel
poniedziałek 8:00
poniedziałek 15:00
język włoskiJoanna Szczurkowska218środa 7:15
astronomia PGBeata Kołodziej216czwartek 15:00
historiaPrzemysław Jędrychowski14poniedziałek 14:15
matematyka PGKrzysztof Sobków106poniedziałek 15:00
Olimpiady i ich opiekunowie w roku szkolnym 2013/14 2014-10-20 11:33
 OLIMPIADAOPIEKUNSALATermin szkolnych eliminacji
1.ARTYSTYCZNAGrażyna Świtek5XI
2.FILIZOFICZNAJolanta Toll206Praca pisemna do XII
3.LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGOEwa Łucyszyn4Praca pisemna XI
4.JĘZYKA ANGIELSKIEGOJoanna Fojtar
Andrzej Kluska
221
220
XI
5.JĘZYKA FRANCUSKIEGO Aleksandra Uchnast217XI
6.JĘZYKA NIEMIECKIEGODaniela Ploch
Sonia Wacław
201XI
7.JĘZYKA ROSYJSKIEGOElżbieta SławińskaczytelniaXI
8.J. ŁACIŃSKIEGO I KUL. ANTYCZNEJAnna LedwolorzX - praca pisemna
9.LINGWISTYCZNAK. Sobków, B. Jaros, B. Owczar07/ 202XI
10.MATEMATYCZNAMaria Romanowska106Do 4 X – I seria zadań
11.Ogólnopol. Olimp. Logiczno-MatematycznaKrzysztof Sobków107
12.INFORMATYCZNARyszard Lisoń114Do 15 X – I seria zadań
13.ASTRONOMICZNABeata Kołodziej215do 5 X - I seria zadań
15.FIZYCZNAGrzegorz Korbaś215XI
17.CHEMICZNABeata Sokół109X
19.BIOLOGICZNAJoanna Tokar2I - Praca badawcza
20.WIEDZY EKOLOGICZNEJKatarzyna Duczmal102I
21.WIEDZY o ŻYWIENIUBarbara Besztak-TomiczakXI
22.GEOGRAFICZNA i NAUTOLOGICZNAKrystyna Ozon204praca badawcza X
23.HISTORYCZNAJulita Kiełbasa14praca badawcza X
24.Dzieje oręża i żołnierza polsMarcin Wietrzniok16XI
25.Wiedzy o Polsce i Świecie WspółczesnymPrzemysław Jędrychowski14XI
27.WIEDZY o PAŃSTWIE i PRAWIEPiotr Zamelski04I
28.Olimpiada Wiedzy o PrawiePiotr Zamelski04XI
29.Ogólnopol. Olimp Wiedzy o SpołeczeństwieMałgorzata Stochmal-Lewandowska17I
30.WIEDZY o INTEGRACJI EUROPEJSKIEJMałgorzata Stochmal-Lewandowska17X
31.TEOLOGII KATOLICKIEJJ. Jabłońska, Witold TrawkaI
32.Misyjna Olimpiada Znajomości AfrykiMałgorzata Kaleta, Mariusz Denisiewicz204X
34.WIEDZY EKONOMICZNEJEwa MichalskaGabinet Doradcy ZawodowegoX
35.PRZEDSIĘBIORCZOŚCIEwa MichalskaXII
36.Wiedzy o Zarządzaniu KarierąEwa MichalskaXII
37.Olimpiada Wiedzy o BankachEwa Michalska
38.Ogólnopolska Olimpiada LogistycznaEwa Michalska, Małgorzata KaletaX
39.Olimpiada MedialnaLucyna Rudnik, Marta Koperska114XI
38.Olimpiada o Diamentowy Indeks AGHEwa Ferens-Mrocheń, Dorota Bacławska, Krystyna Ozon, Maria Romanowska209, 216, 204, 106
39.Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCKTomasz Rogoziewicz06IV
Koła zainteresowań w roku szkolnym 2014/15 2014-10-20 11:02
KOŁOPROWADZĄCYSALATERMIN
Teatr w j. francuskim Grażyna Wąsowicz132środa 15:10
artystyczne PGJoanna Jabłońska132wtorek 15:00
czwartek 15:00
dziennikarskieLucyna Rudnik 114środa 14:15
ekonomiczneEwa Michalska 4piątek 14:15
fotograficzneKatarzyna ZającSAFczwartek 15:00
strzeleckieTomasz RogoziewiczPSP 5wtorek 16:00
czwartek 16:00
drużyn ratowniczych Tomasz Rogoziewicz06piątek 15:00
Honorowych KrwiodawcówKatarzyna Pawliszyn06poniedziałek 15:50
europejskieKarina Sawulska7środa 15:00
Lokalna Akademia CISCOKrzysztof Żyta116środa 15:00
Koła przedmiotowe w roku szkolnym 2013/14 2014-02-04 13:54
PRZEDMIOTPROWADZĄCYSALATERMIN
język angielskiJoanna Fojtar 221czwartek 14:10-15:00
język angielski PGJoanna Burdzińska117czwartek 13:25-14:10
język hiszpańskiJacek Drabikwtorek 15:00-15:45 czwartek 15:00-15:45
język łacińskiAnna Ledwolorz220
6
109
109
poniedziałek 13:25-14:10
środa 15:45-16:30
czwartek 7:15-8:00
czwartek 8:00-8:45
język niemiecki*Karina Walecko201poniedziałek 15:00-15:45
język rosyjskiElżbieta Sławińska2
czytel
2
poniedziałek 16:00-17:00
wtorek 14:10-15:00
wtorek 15:00-16:00
język włoskiJoanna Szczurkowska117piątek 7:15-8:00
biologia PG*Aleksandra Kruczek102czwartek 13:25-14:10
chemia PG*Ewa Ferens-Mrocheń209czwartek 14:10-15:00
astronomia PGBeata Kołodziej216piątek 15:00-15:45
fizyka PGAnna Mamok219środa 15:00-15:45
historia*Celina Tomaszewska16wtorek 13:25 14:10 lub wtorek 14:10 15:00
informatykaKrzysztof Żyta116środa 15:00-15:45
matematyka PG*Barbara Królczwartek 14:10-15:00
wos PG*Piotr Zamelski04czwartek 7:15-8:00
Olimpiady i ich opiekunowie w roku szkolnym 2013/14 2014-02-04 13:54
 OLIMPIADAOPIEKUNSALATermin szkolnych eliminacji
1.ARTYSTYCZNAGrażyna Świtek5XI
2.FILIZOFICZNAJolanta Toll206Praca pisemna do XII
3.LITERATURY i JĘZYKA POLSKIEGOEwa Łucyszyn4Praca pisemna XI
4.JĘZYKA ANGIELSKIEGOJoanna Fojtar, Andrzej Kluska221XI
5.JĘZYKA FRANCUSKIEGO Aleksandra Uchnast217XI
6.JĘZYKA NIEMIECKIEGOD. Ploch201XI
7.JĘZYKA ROSYJSKIEGOElżbieta SławińskaczytelniaXI
8.J. ŁACIŃSLIEGO I KUL. ANTYCZNEJAnna LedwolorzX - praca pisemna
9.LINGWISTYCZNAK. Sobków, B. Jaros, B. Owczar07/ 202XI
10.MATEMATYCZNAMaria Romanowska106Do 4 X – I seria zadań
11.Ogólnopol. Olimp. Logiczno-MatematycznaJolanta Guzik107
12.INFORMATYCZNARyszard Lisoń114Do 15 X – I seria zadań
13.ASTRONOMICZNABeata Kołodziej215do 5 X - I seria zadań
14.ELEKTRYCZNA i ELEKTRONICZNADorota Bacławska216X/XI
15.FIZYCZNAGrzegorz Korbaś215XI
16.WIEDZY TECHNICZNEJAnna Mamok214X
17.CHEMICZNABeata Sokół109X
18.WIEDZY o WYNALAZCZOŚCIX
19.BIOLOGICZNAJoanna Tokar2I - Praca badawcza
20.WIEDZY EKOLOGICZNEJKatarzyna Duczmal102I
21.WIEDZY o ŻYWIENIUBarbara Besztak102XI
22.GEOGRAFICZNA i NAUTOLOGICZNAKrystyna Ozon204praca badawcza X
23.HISTORYCZNAPrzemysław Jędrychowski14praca badawcza X
24.Dzieje oręża i żołnierza polsMarcin Wietrzniok17XI
25.Wiedzy o Polsce i Świecie WspółczesnymCelina Tomaszewska16XI
26.WIEDZY o PRAWACH CZŁOWIEKAPiotr Zamelski04XII
27.WIEDZY o PAŃSTWIE i PRAWIEPiotr Zamelski04I
28.Olimpiada Wiedzy o PrawiePiotr Zamelski04XI
29.Ogólnopol. Olimp Wiedzy o SpołeczeństwieJulita Kiełbasa17I
30.WIEDZY o INTEGRACJI EUROPEJSKIEJJulita Kiełbasa17X
31.TEOLOGII KATOLICKIEJJ. Jabłońska, Witold TrawkaI
32.Misyjna Olimpiada Znajomości AfrykiMałgorzata Kaleta, Mariusz Denisiewicz204X
33.Wiedzy o RodzinieJ. JabłońskaI
34.WIEDZY EKONOMICZNEJEwa MichalskaGabinet Doradcy ZawodowegoX
35.PRZEDSIĘBIORCZOŚCIEwa MichalskaXII
36.Wiedzy o Zarządzaniu KarierąEwa MichalskaXII
37.Olimpiada Wiedzy o BankachEwa Michalska
38.Olimpiada o Diamentowy Indeks AGHBeata Sokół, Dorota Bacławska, Krystyna Ozon, Maria Romanowska109, 216, 204, 106
39.Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCKTomasz Rogoziewicz06IV
Koła zainteresowań w roku szkolnym 2013/14 2014-02-04 13:54
KOŁOPROWADZĄCYSALATERMIN
Teatr w j. francuskim Grażyna Wąsowicz218poniedziałek 15:05-15:50
artystyczne PGJoanna Jabłońska129środa 15:05-16:00
artystyczneJoanna Jabłońska129wtorek 15:05-16:00
dziennikarskieLucyna Rudnik
ekonomiczneEwa Michalska 7środa 15:05-15:50
fotograficzneKatarzyna ZającSAFczwartek 13:25-14:10 lub piątek 15:00-15:45
strzeleckie*Tomasz RogoziewiczPSP 5wtorek 16:00-16:45 czwartek 16:00-16:45
drużyn ratowniczych* Tomasz Rogoziewicz06czwartek 15:00-15:45
Honorowych Krwiodawców*Katarzyna Pawliszynczytelwtorek 15:00-15:45
plastyczneGrażyna Świtek2czwartek 13:25-14:10
angielsko- polonistyczne Andrzej Kluska Jolanta Toll220środa 15:00-15:45
europejskieIwona Kozak14poniedziałek 14:10-15:00
[ » Koła zainteresowań w ubiegłych latach ]
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.