PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Historia szkoły 2014-02-04 13:52
LO 2 Opole Chcąc odtworzyć historię naszej szkoły należałoby się cofnąć do powojennych czasów roku 1945, kiedy to 22 maja władze oświatowe podjęły decyzje o utworzeniu Liceum i Gimnazjum Żeńskiego w Opolu, które miało funkcjonować na przedwojennych zasadach.

Dyrektorką szkoły została Maria Maria Tyszkiewicz. Siedzibą szkoły był (do 1982 roku) gmach przy ulicy Kościuszki, składający się z dwóch skrzydeł. W sierpniu 1945 roku przeprowadzono się pierwsze zapisy uczennic do nowoutworzonej szkoły, a 4 września tego samego roku odbyło się uroczyste otwarcie szkoły i rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego.
LO 2 Opole
Grono pedagogiczne (wrzesień 1946)
LO 2 Opole
Pierwsze maturzystki i grono pedagogiczne
(28 czerwiec 1946)
Ale nazwisko patronki w nazwie szkoła otrzymała dopiero 6 grudnia 1946 roku, kiedy to Ministerstwo Oświaty nadało szkole imię Marii Konopnickiej. A ponad rok później (20 grudnia 1947) szkoła otrzymała również pierwszy sztandar. Jednakże o II Ogólnokształcącym Liceum w Opolu możemy mówić dopiero od 1 września 1965 roku, wtedy bowiem nastąpiła reorganizacja szkoły i rozdzielenie jej na podstawówkę i liceum (które od tego czasu nosi nazwę II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Opolu).
LO 2 Opole W 1972 roku podjęto decyzję o budowie nowego gmachu szkolnego przy ulicy Pułaskiego 3, a dziesięć lat później (w październiku 1982) nastąpiła oficjalna zmiana siedziby szkoły. Projekt nowego budynku przygotowała Weronika Sznyrowska, a pomnik Marii Konopnickiej jest dziełem opolskiego rzeźbiarza Mariana Nowaka. Budynek ten jest również obecną siedzibą szkoły.
LO 2 Opole LO 2 Opole

Zadania wychowawcze szkoła realizowała poprzez poszukiwanie ideowego przewodnika. Wyboru dokonała sama młodzież. Stała się nim poetka - Maria Konopnicka.

Wybór patronki oparty na wymowie utworów i poglądów poetki odpowiadał okolicznością chwili i duchowi czasów powojennych. Ślubując słowami Roty - "Nie rzucim ziemi skąd nasz ród" młodzież potwierdziła radość z odzyskania polskiego Śląska.
LO 2 Opole W 1968 r. szkole ufundowano gipsowe popiersie Marii Konopnickiej, które znajduje się wewnątrz budynku. Jest to kopia nagrobka poetki z Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie.

Natomiast 6 października 1984 roku przed gmachem nowego budynku szkoły odsłonięto jej pomnik, będący dziełem artysty rzeźbiarza Mariana Nowaka.
Tekst ślubowania 2014-02-04 13:52
Każdy uczeń rozpoczynający naukę w naszym liceum składa uroczyste śluby:

JA, UCZEŃ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
NOSZĄCEGO IMIĘ MARII KONOPNICKIEJ,
MAJĄC W PAMIĘCI IDEAŁY, KTÓRYCH JEST ONA SYMBOLEM,
NAWIĄZUJĄC DO NAJLEPSZYCH TRADYCJI POLSKIEJ SZKOŁY,

ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE,

ŻE SUMIENNIE WYPEŁNIAC
BĘDĘ WSZYSTKIE OBOWIĄZKI
WYNIKAJĄCE Z POTRZEB SZKOLNYCH.
ŚLUBUJĘ PILNIE SIĘ UCZYC, UCZCIWIE POSTĘPOWAC,
PRZESTRZEGAC
SPRAWDZONYCH W CIĄGU WIEKU NORM MORALNYCH:
SZANOWAC POGLĄDY INNYCH,
MIŁOWAC DOBRO, PRAWDĘ I PIĘKNO,
WZOROWO ZACHOWYWAC SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ,
BĘDĘ ODNOSIC SIĘ Z PRZYJAŹNIĄ DO MOICH KOLEGÓW,
Z ŻYCZLIWOŚCIĄ I SZACUNKIEM
DO NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I RODZICÓW.
PILNĄ NAUKĄ, UCZCIWOŚCIĄ I WZOROWYM ZACHOWANIEM
PRAGNĘ Z CAŁEGO SERCA
SŁUŻYC MOJEJ OJCZYŹNIE.Dyrektorzy naszej szkoły 2014-02-04 13:52
LO 2 Opole
mgr Franciszek Pedela
maj 1945 - sierpień 1945
LO 2 Opole
mgr Maria Tyszkiewicz
sierpień 1945 - wrzesień 1950


LO 2 Opole
Helena Małecka
wrzesień 1950 - sierpień 1963
LO 2 Opole
mgr Antoni Cięciel
sierpień 1963 - październik 1966


LO 2 Opole
mgr Witalis Brągiel
październik 1966 - sierpień 1977
LO 2 Opole
dr Stanisław Palej
sierpień 1982 - sierpień 1991


LO 2 Opole
mgr Michał Paterak
sierpień 1977 - sierpień 1982
sierpień 1991 - sierpień 2006
 
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.