PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Aktualności dla maturzystów 2020-04-29 00:52
Przekazujemy informacje od uczelni wyższych, mamy nadzieję, że proponowane wydarzenia pomogą Wam podjąć ostateczne decyzje o kierunku studiów. Politechnika Śląska zaprasza na dni otwarte:
Zapraszamy Was serdecznie na Dzień Otwarty Politechniki Śląskiej online. Wydarzenie odbędzie się na żywo, na kanale YouTube Politechniki Śląskiej, wystarczy kliknąć w link: [ » [LINK] ]
Spotykamy się 30 kwietnia o 11:00. Kilka słów do Was skieruje JM Rektor Politechniki Śląskiej, przedstawimy Wam krótko naszą Uczelnię, a szefowa Centrum Obsługi Studiów opowie jakie kierunki studiów mamy w ofercie oraz przedstawi najważniejsze zasady rekrutacji.

Politechnika Opolska zaprasza na wydarzenie dla wszystkich, którzy mają ochotę nabyć lub uzupełnić wiedzę o studiowaniu ekonomii, zarządzania czy administracji na uczelni technicznej. [ » [Link do wydarzenia] ]

Dla osób, które wybierają się na SGH, uczelnia wysyła Wam swój poradnik kariery: [ » [Link] ]

Z kolei portal "Perspektywy" udostępniają on-line informator maturzysty 2020 (którego części z Was nie udało się zdobyć na salonie maturzystów) pod linkiem: [ » [Link] ]
Pozdrawiamy,
doradczynie zawodowe:
Aleksandra Krzak
Karina Sawulska
Gdzie na studia w 2020 r. 2019-12-30 00:20
Drodzy maturzyści
Mając na uwadze, iż jesteście w trakcie wyboru swojej przyszłej uczelni wyższej, redakcja serwisu www.otouczelnie.pl przygotowała w formie poradnika artykuł pt. "Gdzie na studia w 2020 r." [ » [LINK do artykułu] ]
Zachęcamy do uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych wszystkie osoby, które jeszcze zmagają się z podjęciem decyzji.
Godziny pracy doradcy zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 2019-10-03 11:27
Szkolni doradcy zawodowi w PLO II w Opolu:
 Aleksandra Krzak Karina Sawulska
Poniedziałek8.00-14.0011.30-12.20
14.20-15.00
Wtorek 8.00-12.3012.35-15.35
Środa 13.30-17.008.00-8.45
Czwartek8.00-16.00- - - - - - - -
Piątek- - - - - - - -8.20-9.30, 12.15-14.15

Aktywny wrzesień z doradcami zawodowymi 2019-10-03 10:48
Początek roku szkolnego zaczął się bardzo obiecująco pod kątem rozwoju osobistego i zawodowego. Doradcy zawodowi przy współpracy z nauczycielami zorganizowali wiele ciekawych wydarzeń. Zaczęło się od spotkań z przedstawicielem Fundacji Kwitnące Talenty, Panem Piotrem Koziołem, który motywował uczniów do odkrywania i rozwijania talentów poprzez aktywność wolontariacką.
W spotkaniach wzięły udział wszystkie klasy 1 oraz 2. Zainteresowani tematem uczniowie będą mogli wziąć udział w warsztatach z Panem Piotrem w październiku, pogłębiając temat rozwoju osobistego poprzez pomoc innym.
Pozostali uczniowie mieli okazję zapisać się na zajęcia rozwijające ich pasje w ramach projektu prowadzonego z Wyższą Szkołą Bankową. Od października w naszej szkole ruszą zajęcia prowadzone przez specjalistów z WSB takie jak: grafika komputerowa, wydruk 3D i formatowanie, robotyka, warsztaty dziennikarskie, czy też psychologia w biznesie.
Klasa 3E wraz ze swoim wychowawcą wzięła udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, w ramach którego odbyły się interesujące wykłady na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczniowie nie tylko zwiedzili uczelnię (wydział Informatyki), ale także dowiedzieli się jak działają autonomiczne samochody, nauczyli się języka programowania w godzinę oraz weszli do świata VR (virtual reality).
W szkole, w tym samym czasie odbyła się prezentacja olimpiady „Zwolnieni z teorii”, podczas której uczniowie zostali zapoznani z projektem (zapisy do końca listopada). Zwolnieni z Teorii to platforma dla studentów i licealistów do tworzenia własnych projektów społecznych. Każdy, kto zrealizuje swój projekt, zostaje finalistą i otrzymuje międzynarodowy certyfikat z zarządzania. Jest to okazja nie tylko do wykazania się na tle społeczności lokalnej, ale także świetny plan na rozwój kompetencji menadżerskich czy społecznych.
Pasjonaci fotografii również mieli okazję do rozwoju swoich talentów. Warsztaty w Galerii Sztuki Współczesnej zorganizowała forma CANON, a nasi uczniowie pod okiem pana Dubiela szlifowali swoje umiejętności.
Uczeń klasy 1F wziął udział w konkursie „Gdyby Cię nie było”, w ramach którego nakręcił krótki film na temat wybranej przez siebie osoby, która jego zdaniem zasługuje na miano „Bohatera regionu”. Film ukazał się na Facebooku i można było na niego głosować do 01.10.19r.
W październiku szykują się następne projekty, dlatego zachęcamy do zaglądania, do gabinetu 110.
Aleksandra Krzak i Karina Sawulska.
Moje stypendium - baza ofert stypendialnych, staży oraz konkursów 2019-10-03 11:21
Zapraszamy do serwisu www.mojestypendium.pl, którego głównym filarem jest baza ofert stypendialnych, konkursów i staży. Od początku istnienia serwisu zgromadzone zostało w niej ponad 11 tysięcy ofert. Stypendia często otwierają furtkę do edukacji, rozwoju zawodowego czy wyjazdu, które w inny sposób byłyby trudne do osiągnięcia.
W serwisie www.mojestypendium.pl można również znaleźć:
  • bazę aktualnych stypendiów, staży i konkursów,
  • artykuły o stypendiach i grantach,
  • wskazówki, jak starać się o stypendia,
  • listę organizatorów programów stypendialnych,
  • badania rynku stypendialnego,
  • porady dla instytucji przyznających stypendia.
  • Warto zatem poświęcić chwilę na przejrzenie ofert – istnieje duża szansa, że znajdziecie coś dla siebie.
Warto wiedzieć więcej 2015-10-15 11:07
Bezrobocie wśród młodzieży
Zjawisko bezrobocia to dziś ogromnym problemem młodego pokolenia. W całej Unii Europejskiej zauważyć można znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami związane ze stopą bezrobocia wśród ludzi młodych.
I tak np. w Danii, Holandii i Irlandii bezrobocie kształtuje się w okolicach 8-10%, a już na Słowacji bezrobotny jest co trzeci młody mieszaniec tego kraju. Wszędzie jednak mamy do czynienia z dużą liczbą stosunkowo niewykwalifikowanych i niedoświadczonych młodych pracowników. Konieczne jest więc ciągłe ich dokształcanie oraz umożliwianie zdobycia nowych umiejętności w praktyce (Zatrudnienie w Europie 2006. Raport, 2006: 42). Znaczna część młodych ludzi w Europie ma jednak ograniczone możliwości podjęcia zatrudnienia. Zauważyć można wydłużenie się okresu nauki. Nic dziwnego – wejście na rynek pracy często kończy się porażką i długotrwałym pozostawaniem bez pracy. Zdobyte kwalifikacje, z powodu dużej dynamiki zmian współczesnego świata, bardzo szybko się dezaktualizują, co tym bardziej utrudnia podjęcie pracy (Kopertyńska, 2011, s. 76). Niesie to za sobą wiele negatywnych skutków. Głównym z nich jest zaburzenie wszystkich sfer życia. Jeśli młody człowiek nie zarabia, przestaje być samodzielny. Jest zależny od innych. Nie ma możliwości zajęcia odpowiedniej pozycji społecznej, nie może zaspokoić swoich potrzeb życiowych, nie może sam o sobie decydować, co skutkuje poczuciem odrzucenia, obniżeniem samopoczucia, frustracją i zmianą postaw wobec pracy na negatywne. W skrajnych przypadkach młodych bezrobotnych dotyka wykluczenie społeczne, co z kolei niesie za sobą ryzyko zachowań patologicznych. Skutkiem jest również rezygnacja z poprawy warunków mieszkaniowych, założenia rodziny, uczestnictwa w kulturze. Młody bezrobotny nie jest w stanie się usamodzielnić. Pozostaje na utrzymaniu rodziców lub pobiera zasiłek. W rezultacie powoduje to niezaspokojenie aspiracji życiowych. Nie tak przecież wyobrażał sobie własną przyszłość. Warto też wspomnieć o kosztach makroekonomicznych związanych z utraconymi możliwościami wykorzystania kapitału ludzkiego. Dodatkowo, nie wolno zapominać o dużej grupie młodych, dobrze wykształconych (w dużej mierze za pieniądze pochodzące z budżetu państwa), bezrobotnych, którzy w celach zarobkowych emigrują za granicę (Skórska, 2004: 98-104; „Młodzi w liczbach”, 2012: 6). Nie jest nowym stwierdzenie, że należy zapobiegać bezrobociu, co jest korzystniejsze niż radzenie sobie z jego konsekwencjami.
Bezrobocie spowodowane jest szeregiem przyczyn o wielorakim charakterze. Głównymi problemami są niedopasowanie umiejętności i kwalifikacji młodzieży do zapotrzebowania na rynku pracy, wzrost liczby osób z wyższym wykształceniem (jeśli dyplom uczelni wyższej może mieć prawie każdy, traci on na znaczeniu), brak doświadczeń zawodowych młodych ludzi, brak wymiany informacji między instytucjami edukacyjnymi a rynkiem pracy oraz brak nawyku całożyciowego uczenia się, ciągłego podnoszenia swoich umiejętności, rozwoju wiedzy (Skórska, 2004: 16-17 i 22; „Młodzi w liczbach”, 2012: 2). Okazuje się również, iż instytucje nauczania nie wyposażają uczniów w wystarczającą wiedzę i umiejętności. Nauczający powinni kształtować w młodych ludziach postawy ułatwiające wejście na rynek pracy, a szerzej – w zmieniający się ciągle świat. Niezbędne są tu predyspozycje do radzenia sobie z trudnymi niejednokrotnie zadaniami życia codziennego. Istotne staje się ciągłe aktualizowanie wiedzy (Ledzińska, 2012: 136-164). Ciekawa jest w tym kontekście opinia pracodawców na temat przyczyn bezrobocia wśród osób młodych. W oświadczeniu PKPP Lewiatan przeczytać można, iż „decydujący wpływ na wysokie bezrobocie wśród młodzieży mają zbyt niski poziom inwestycji, wynoszący ok. 20% PKB oraz niedostosowanie kwalifikacji absolwentów różnego rodzaju szkół do potrzeb gospodarki” (http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,10195226, Boni__wczesne_doradztwo_zawodowe__elastyczne_formy.html, dostęp 12-10-2014). Ten ostatni argument często powtarza się w wypowiedziach pracodawców.
Być może jednym z rozwiązań byłoby upowszechnienie elastycznych form zatrudnienia – pracy na część etatu, dzielenie pracy, skracanie czasu pracy w celu zwiększenia liczby osób zatrudnionych, prace zlecone czy telepraca. Dzięki temu młodzi ludzie mogliby zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe i sprawdzić się w roli pracownika, paradoksem jest bowiem odmawianie zatrudnienia młodzieży z powodu nieposiadania przez nich doświadczenia zawodowego, a jednocześnie uniemożliwianie zdobycia go (Skórska, 2004: 129-130; Florczak, Mordzon, 2010: 79). Z drugiej jednak strony zatrudnianie pracowników na umowy krótkookresowe lub cywilno-prawne zmniejsza poczucie bezpieczeństwa i, jak już wspomniałam, odbija się na chęci młodych ludzi do usamodzielnienia się i założenia rodziny.
Sposobem zdobycia nowych umiejętności i wzbogacenia własnego CV jest wolontariat oraz działalność w organizacjach studenckich. Przede wszystkim należy jednak tworzyć miejsca pracy, najlepiej adresowane specjalnie dla młodzieży. Warto promować też zakładanie własnej działalności gospodarczej i przeznaczać na ten cel fundusze, które taką aktywność pozwalałyby współfinansować. Istotne jest tu zindywidualizowane podejście do wszystkich młodych ludzi zagrożonych bezrobociem (Skórska, 2004: 138-140, Bartoszek, 2003: 117-118).
Inny sposób zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych to staże i praktyki. Są one wspaniałą okazją dla pracodawcy, aby wyszukać odpowiednich pracowników dla swojej firmy (Bartoszek, 2003: 119). Pracodawcy powinni zaufać młodym kandydatom do pracy. Konieczne jest łączenie edukacji z rynkiem pracy (Florczak, Mordzon, 2010: 79). Może też należałoby dofinansować szkolenia młodych pracowników w ramach stażu, aby zachęcić pracodawców do ich zatrudniania (Bajkowski, Sawicki, Sosnowski: 292).
Kolejnym ważnym działaniem powinno być uczenie młodych ludzi zdobywania informacji na temat rynku pracy, budowania hierarchii celów i własnej wizji kariery. Wcześniejsze zaplanowanie swojej ścieżki zawodowej powinno uchronić przed porażką (Rożnowski, 2009: 239-241). To już jednak zadanie doradcy zawodowego, którego trudno spotkać dziś w polskiej szkole.
Podsumowując, młodzi do 25. roku życia stanowią olbrzymi odsetek osób bezrobotnych, zarówno w Polsce, jak i właściwe w całej Unii Europejskiej. Stopa bezrobocia wśród młodych jest wysoka. W ostatnim kwartale 2014 roku wyniosła ok. 23 %. Sytuacja ta, niestety, od lat nie ulega poprawie. Należy zatem wykorzystać drzemiący w młodzieży talent i potencjał w celu budowania silnej gospodarki. W przeciwnym wypadku walka ze skutkami bezrobocia może okazać się zbyt kosztowna i z góry skazana na niepowodzenie.
Joanna Ratajczak
studentka II roku II stopnia pedagogiki, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Żródło artykułu: [ » edukator.koweziu.edu.pl/bezrobocie-wsrod-mlodziezy/ ]
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.